Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1. Moment: Orientering

Skapad 2016-01-14 09:58 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundläggande orientering
Grundskola 1 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Eleverna ska kunna:

 • orientera sig i närmiljön och kunna enkla kartors uppbyggnad.
 • begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • leka och röra sig i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder
 • säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och vid natur- och utevistelser.

 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma elevernas förmåga att:

 • kunna hitta på skolgården med hjälp av en enkel karta
 • visa på att man kan / känner igen några vanliga karttecken.
 • visa på att man kan grunderna i Allemansrätten.

Vi kommer att bedöma eleverna genom

 • observation
 • uppgift
 • samtal

 

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

 • Få inblick i orienteringens grunder
 • Leka lekar både inom och utomhus där vi tränar på samarbete
 • Träna på rumsuppfattning och olika begrepp
 • Titta på enkla kartor i vår närmsta omgivning
 • Lära oss de vanligaste karttecknen
 • Allemansrättens grunder

Arbetsformer

vi kommer arbeta individuellt, i par, i mindre och i större grupper.

 • Rita egna kartor
 • linjeorientering på skolgården 
 • Stjärnorientering på skolgården
 • Klassrumsorientering
 • Använda oss av orienterings - och kartmoment i lekarna
 • allemansrättens grunder

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: