Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik

Skapad 2016-01-14 10:01 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Planering för åk9.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar av arvsanlagen uppstår, samt den biologiska variationen. I detta område kommer du arbeta med frågor som: Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Varför kan man få ett sjukt barn fast man som förälder är frisk?

Innehåll

Mål

När vi är klara med området ska du,

 • kunna några av cellens delar och deras funktion 
 • kunna förklara vad arvsmassa, kromosomer, DNA och gener (arvsanlag) är
 • förstå vilken uppgift en gen har
 • kunna redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns, samt känna till hur den fungerar
 • kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning (mitos och meios)
 • kunna förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och hur dessa anlag ärvs och styr egenskaper
 • veta hur könet ärvs hos människan
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till
 • förstå att arv och miljö avgör våra egenskaper
 • veta skillnaden på enäggs - och tvåäggstvillingar
 • veta vad som menas med en klon
 • känna till några användningsområden för genteknik och kunna argumentera kring detta - möjligheter och risker med genteknik

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt genom din delaktighet i diskussioner och redovisningar, samt förhör och skrivuppgifter, och genomförande och dokumentation av laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: