Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i Scratch Jr

Skapad 2016-01-14 10:09 i Nödingeskolan Ale
Beskrivning av arbetet med programmering i appen Scratch Jr.
Grundskola F – 3 Matematik Svenska SO (år 1-3) Teknik
...

Innehåll

Block-programmering i Scratch Jr.

Du har får testa på hur det kan vara att jobba med block-programmering.

Block-programmering är en enklare variant av kodning där det finns färdiga block som betyder olika saker. Genom att kombinera flera block får du katten/figuren i Scratch Jr att röra sig på olika sätt.

Vi kommer börja med en genomgång över vad de vanligaste blocken innebär och hur man byter figur och bakgrund.

Efter det kommer du får arbeta i mindre grupp och programmera efter några färdiga exempel som jag har förberett.

Till sist kommer ni få programmera själva och testa varandras programmeringar.

Till detta arbete använder vi ipadarna och appen Scratch Jr.

Vi tränar då bland annat rumsuppfattning, problemlösning, logiskt tänkande och samarbete.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: