Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Hiphop-projekt

Skapad 2016-01-14 10:26 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som kombinerar ensemblespel, musikhistoria, musiklyssning och skapande. Allt uppbyggt kring genren hip hop.
Grundskola 7 Musik
Nu ska du få lära dig mer om en av de största musikgenrerna - Hip Hop. Hip hop är inte bara en genre inom musik utan en hel kultur. Det finns massa spännande historia bakom musiken, dansen och konsten. Ni kommer jobba både med musikhistoria, ensemblespel och att skapa egen musik.

Innehåll

Mål

 • lära dig mer om kulturen hiphop och historien bakom.
 • förstå hur en hiphop-låt är uppbyggd.
 • bli säkrare på att använda mjukvara för att skapa egen musik, t ex Garageband.
 • finna ett sätt att uttrycka dig på genom musiken.
 • + målen från ensemblespel.

Introduktion

Du får se följande presentation och får också chans att delta i gruppdiskussioner kring vad du har sett.

Hiphop i samhället

Hitta ett bevis för att hiphop kritiserar något i ditt närområde. Ta en bild eller gör en kort ljud- eller filminspelning som visar ditt bevis och skriv en kort motivering varför du har valt just detta. Utgå från följande frågeställningar:
 • Vad kritiseras?
 • Varför kritiseras det?
 • Vem/vilka tror du ligger bakom?
 
Ladda upp ditt material i kursen i Classroom. Tänk på att hip hop består av fyra olika element - DJ, MC, Breaking och Graffitti. Du kan presentera ett av dem eller om du hittar en kombination, det spelar ingen roll.

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/hiphop-ar-folkbildning/
http://www.ur.se/Produkter/188157-UR-Samtiden-Hiphop-och-punk-som-folkbildning-Att-lasa-raplyriken

http://www.ur.se/Produkter/188158-UR-Samtiden-Hiphop-och-punk-som-folkbildning-Graffiti-kriminellt-snyggt

Skriv en egen hiphop-låt

 1. Vi gör en övning med rimord tillsammans.
 2. Börja skriva texten. Den ska bestå av minst 16 rader och innehålla rim. 
 3. Din lärare kommer ha en snabb genomgång av hur man kan skapa ett beat i programmet Garageband som finns på din dator. Vill du se genomgången igen? Klicka här för att se en instruktionsfilm.
 4. Lyssna på minst fyra olika hiphop-låtar. Lyssna noga på låtarna! Hur är de uppbyggda egentligen?
 5. Börja leka lite i Garangeband. Dra ihop några loopar och lyssna hur det låter.
 6. Prova att sätta ihop ett beat på 16 takter. Finns det något i beatet som du vill ändra? 
 7. Testa att rapa din vers till ditt beat. Får du till ett bra flow eller behöver du ändra något?
 8. Spela in rap/sång.
 9. Lyssna på låten och gör eventuella sista ändringar. 
 10. Ladda upp den färdiga låten i aac eller mp3-format samt din text i Classroom.

Tänk på att du kanske inte är som mest kreativ just när du har din lektion. Du kanske vill jobba hemma också. 

Spela hiphop

 1. Vi lyssnar på låten och du får instruktioner av din lärare hur de olika instrumenten kan spela.
 2. Vi övar tillsammanspå sång och ev andra instrument.
 3. Vi väljer instrument.
 4. Vi kopplar in instrument och mikrofoner och ni övar självständigt utifrån de instruktioner ni har fått av er lärare.
 5. Vi spelar och sjunger låten tillsammans och arbetar gemensamt fram en form och ett arrangemang på låten.
 6. Ni spelar upp låten för er lärare och ev varandra.

Du kan också titta på planeringen Ensemblespel åk 7-9.

Länkar och inspiration

Uppgifter

 • Hiphop-bevis

 • Min egen hip-hop-låt

 • Ensemblespel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
Fg skapa musik åk 7-9

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Skapa
Kan presentera ett arbete med hjälp av stöd.
Kan presentera ett arbete, till viss del med hjälp av stöd, och bidrar till att skapa musik. Kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Skapar musik utifrån egna idéer. Kan forma kompositioner som efter vissa justeringar har en fungerande form och karaktär.
Skapar musik utifrån egna idéer. Kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktär.
Analysera
Kan med handledning göra enkla beskrivningar om musicerande och musikens olika funktioner. Behöver stöd för att koppla det till ämnesspecifika begrepp.
Kan göra grundläggande beskrivningar av om musicerande, musikens olika funktioner och bidra med förslag till att det musikaliska arbetet utvecklas. Har en tanke med budskapet i arbetet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring. Kan presentera arbetet med ämnesspecifika begrepp.
Kan ge utvecklade omdömen om musicerande och musikens olika funktioner. Har en tanke med budskapet i arbetet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring. Justerar sitt arbete så att budskapet ska bli tydligare. Kan presentera ett arbete med ämnesspecifika begrepp
Kan göra analyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Har en klar tanke med budskapet i arbetet och det framgår tydligt till betraktaren. Kan presentera ett arbete med ämnesspecifika begrepp samt visar förståelse för processens alla delar och vilka förmågor man har utvecklat.
Teknik och utryck
Med hjälp av stöd hanterar man teknik och musikaliskt uttryck.
Är på väg att lära sig tekniker och provar sig fram i sitt musikaliska uttryck
Kan hantera olika tekniker. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Man vågar experimentera mer med teknik och musikaliskt uttryck.
Kan hantera olika tekniker på ett säkert sätt. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den. Uppgifterna är genomgående av teknisk hög kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: