Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv: Arbete med argumenterande texter

Skapad 2016-01-14 11:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogisk planering för arbete med argumenterande texter med elever i åk 8.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att arbeta med debattartiklar.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Det centrala innehåll vi kommer att arbeta med är hämtat från kursplanen för Svenska.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Konkretiserade mål

Vi kommer att arbeta med flera av de punkter som finns i kursplanen för svenska.
Du kommer att träna din förmåga att
* läsa och prata om argument och debattartiklar
* skriva en argumenterande text
* ge och ta emot respons
* framföra dina åsikter och lägga fram dina argument på ett sätt som passar i situationen


Undervisningen

Under några veckor ska vi arbeta med argumentation på olika sätt.
Vi kommer att
* läsa debattartiklar
* svara på frågor om argumentation och debattartiklar
* skriva en egen debattartikel

Bedömning

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Skriva debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
I texten framgår ditt huvudbudskap/tes. I texten finns argument som stödjer ditt huvudbudskap. Argumenten är delvis underbyggda.
Texten har en tydlig huvudtanke/tes och argument som stödjer den. Argumenten är underbyggda.Du försöker ta upp motargument och bemöta dem.
Texten har en tydlig huvudtanke/tes och argumenten stödjer den. Argumenten är tydliga och väl underbyggda.Du tar upp motargument och bemöter dem på ett sätt som gör dina egna argument starkare.
Din text kan efter viss bearbetning fungera som en argumenterande text.
Din text fungerar innehållsmässigt som en argumenterande text.
Din text fungerar innehållsmässigt väl som en argumenterande text.
Språk
Din förmåga att använda ett uttrycksfullt, korrekt och tydligt språk
Du följer i huvudsak skrivreglerna och din text går att förstå.
Du följer skrivreglerna och din text är lätt att läsa.
Du följer skrivreglerna väl och du har ett språk som passar för texttypen och ger flyt till texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: