Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska "Frankenstein" år 7

Skapad 2016-01-14 11:23 i Rödsleskolan Oskarshamn
I det här arbetsområdet får eleverna läsa om Frankenstein, parallellt med att de ser filmen och jobbar med oregelbundna verb.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Ni ska få läsa avsnittet "Frankenstein". Parallellt kommer ni också få se filmen med samma namn.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

I det här arbetsområdet ska eleverna ”utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift” Eleverna ska också ” tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor”

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att se filmen och arbeta i boken om Frankenstein. Dessutom kommer du enskilt få skriva om innehållet i filmen (recension). Under arbetets gång arbetar vi också med oregelbundna verb och olika tempusformer.

Du får också träna dina kunskaper att

lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till den egna förmågan.

Visa vad du lärt dig

 

Du kommer få visa vad du har lärt dig genom muntliga diskussioner, läxförhör och skrivuppgifter.

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig över 5 veckor

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa engelska texter, samt förmågan att diskutera och skriva om det du läst.

Matriser

En
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris ENGELSKA åk 7-9

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta du säger.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk. Använder strategier som gör att talet flyter i naturligt taltempo.
Talar engelska konsekvent med flyt. Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Visar ett avancerat ord- och frasförråd.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa och utveckla samtalet. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämne
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
En engelsktalande person förstår efter en eller ett par genomläsningar.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer vid första genom -läsningen. Skriver utförligt med varierat språk, engelsk ordföljd och god verbbehandling
Skriver med god disposition, behandlar ämnen utförligt med fördjupning. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat ord- och frasförråd.
Att jämföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder i uppgifter avpassade för årskursen
Jämförelser saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Gör jämförelser i sammanhängande text/tal. Både gällande likheter och skillnader på några områden.
Gör jämförelser i sammanhängande text/tal. Både gällande likheter och skillnader på några områden. Redovisar samband och slutsatser.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

En
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris ENGELSKA åk 7-9

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta du säger.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk. Använder strategier som gör att talet flyter i naturligt taltempo.
Talar engelska konsekvent med flyt. Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Visar ett avancerat ord- och frasförråd.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa och utveckla samtalet. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämne
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
En engelsktalande person förstår efter en eller ett par genomläsningar.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer vid första genom -läsningen. Skriver utförligt med varierat språk, engelsk ordföljd och god verbbehandling
Skriver med god disposition, behandlar ämnen utförligt med fördjupning. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat ord- och frasförråd.
Att jämföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder i uppgifter avpassade för årskursen
Jämförelser saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Gör jämförelser i sammanhängande text/tal. Både gällande likheter och skillnader på några områden.
Gör jämförelser i sammanhängande text/tal. Både gällande likheter och skillnader på några områden. Redovisar samband och slutsatser.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: