Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Klassisk musikhistoria - 15/16

Skapad 2016-01-14 12:44 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi gör filmer om olika epoker i den klassiska musikhistorien.
Grundskola 6 – 9 Musik Bild

Under detta musikprojekt kommer du att få göra en film om en tidsperiod i den klassiska musikhistorien. Du kommer tillsammans med en eller två kamrater undersöka en epok och sedan göra en dokumentär där du intervjuar kompositörer, berättar om vad som är speciellt med musiken under den här tiden och spelar musikexempel av någon av epokens stora tonsättare.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Undervisning:

Du kommer att börja med att ta reda på fakta om den epok du ska göra din film om. När du har läst börjar du och dina medarbetare skriva på ett manus och leta efter bra musikexempel. När detta är klart börjar ni skissa på en inspelningsplan och ritar en storyboard. Var noga med planeringen. Då går filmandet och redigerandet så mycket lättare och snabbare.

Nu är det dags att börja filma. Själva filmandet är den del som brukar ta minst tid. Tänk på att hellre filma en scen en gång för mycket än en gång för lite.

När alla delar är filmade redigerar ni er film och lägger till musik och externa ljudspår. 

När ni är nöjda med er film skriver ni 3 faktafrågor som besvaras i er film. Dessa frågor sammanställs och blir sedan en kunskapskontroll som görs efter att vi tittat på filmerna.

Tidsplan:

v. 10: Läsa fakta och börja fundera på manus

v. 11, 13-14: Skriva manus, rita storyboard, göra en inspelningplan

v. 15-16: Filma

v. 17-19: Redigera ev. filma om scener och lägga ljudspår

v. 20: Filmvisning + kunskapskontroll

v. 21 Skriva omdömen och utvärdera arbetet.

Bedömning:

I detta arbetsområde bedöms i vilken grad du:

 • planerar ditt arbete. (Storyboard, inspelningsplan osv)
 • presenterar din epok genom den film du gör.
 • presenterar de instrument som används under din epok.
 • lär dig från de andra gruppernas filmer (Kunskapskontroll)
 • ger skriftliga omdömen på det egna filmen
 • kan ge konstruktiv kritik på andras film.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: