Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 9 Section 3 VT 2016 w 2 - 8

Skapad 2016-01-14 13:03 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Läxplanering för första halvan av vårterminen, samt kunskapsområdet som testas på test 3. Vi arbetar med läromedlet Wings 9, Natur och Kultur
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Wings 9 Section 3               test 3 fre den 18/3 2016

Undervisande lärare: Christina Knutas

 Efter arbetet med Section 3 har du lärt dig följande:

Ordförråd – egenskaper och färdigheter (BB s 82-84)

                   ”krigsord” (BB s 95, 100-102, 104-105)

Användbara fraser  (BB s 90-91)

Fakta om Röda Korset (BB 104-105)

Adjektiv/adverb (BB s 89)

Ordföljd (BB s103)

Påhängsfrågor (AB  s 207-208) + sep arb.blad

Genitivkonstruktioner (AB no 75 + AB s 190)

Enkel och pågående form i presens/imperfekt (AB no 69 & 78 + AB s 204)

Perfekt och pluskvamperfekt (AB no 86 + AB s 197)

Verb + ing-form (AB no 89 + AB s 206)

Possessiva pronomen (förenade) (AB no 101, AB s 212)

 

Dessa övningar i Activity Book är obligatoriska:                      Datum:

68

Dates and times in your ears, lyssn.övn + arb.blad

 

69

Do you remember? Gram: enkelt/pågående + arb.blad

 

70

Look it up, ordövning

 

72

Directions in your ears, lyssn.övn + arb.blad

 

75

Do you remember? Gram: genitiv + arb.blad

 

76

Weekend work

 

77

Job hunting

 

78

Do you remember? Gram:enkelt/pågående + arb.blad

 

86

Do you remember? Gram: perf/pluskvamp + arb.blad

 

89

Please stop arguing! Gram: verb + ing-form

 

92

Use a dictionary + arb.blad

 

98

Do you remember? Gram: some/any + arb.blad

 

99

We usually go to a coffee shop. Gram brukar/brukade

 

101

This bag isn’t mine. Gram: possessiva pronomen

 

Redovisa dessutom minst två av dessa texter: 82, 83, 85, 93, 95, 96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under perioden kommer du att få läxor/uppgifter som kan prövas muntligen o/e skriftligen. Plus veckovis repetition av de oregelbundna verben i AB s. 192-195 under VT

V 2

The Red Cross BB 104-105, 5 verb

V 7

Skills BB 84 +list, text 85-88, 5 verb

V 3

Phrases BB 90-91, påhängsfrågor på stencil + 5 verb

V 8

Grammar AB 75, 78, 98, 5 verb   The Battle of Atlantic                                       

V 4

The Battle of  Britain BB 95 +  text + 5 verb

V 9

Sportlov

V 5

Grammar AB 86, 89, 101, 5 verb, pjäs

V 10

 Grammar: 98, hörövning, repetition

V 6

pjäs

V 11

Testpaper 3 fre 18 mars

 

Matriser

En
Engelska 9C Vt 16 åk 7-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och i någon mån anpassat efter syfte mottagare och situation.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att .göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang används
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med visst flyt.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt.
Du deltar i enkla samtal.
Du bidrar till och medverkar aktiv till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse samt ställa följdfrågor.
Du bidrar till och medverkar aktiv till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Grammatik
Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi har arbetat med på en godtagbar nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi har arbetat med på en tillfredsställande nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi har arbetat med på en mycket god nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: