Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser

Skapad 2016-01-14 13:50 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Syfte-från läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Undervisning

 • gemensamt gå igenom hur man skriver en berättelse(inledning, handling och avslutning)
 • vi skriver berättelser utifrån bilder
 • vi skriver egna berättelser och skapar bilder som passar till
 • vi lär oss strategier för att bedöma och utveckla våra texter(läsa igenom/kamratbedömning)
 • vi skriver för hand eller på Ipad
 • vi tränar på stor bokstav, mellanrum och punkt

Matriser

Sv
Skriva berättelser

Rubrik 1

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Berättelsens struktur
Inledning, handling, avslutning
Du behöver stöd för att skriva berättelse med inledning, handling och avslutning.
Du kan skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning.
Du skriver en innehållsrik berättelse med en tydlig inledning, handling och avslutning.
Grammatik
Stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden.
Du använder stor bokstav, punkt och mellanrum på några ställen i din berättelse.
Du använder stor bokstav, punkt och mellanrum på flera ställen i din berättelse.
Du använder stor bokstav, punkt och mellanrum med säkerhet i din berättelse.
Grammatik
Stavning
Du stavar vissa vanliga ord rätt.
Du stavar vanliga ord rätt.(ord som stavas som dom låter)
Du stavar vanliga ord rätt.(ord som stavas som dom låter) Du kan också stava vissa ljudstridiga ord rätt.
Text och bild
Skapa bilder och texter som passar ihop.
Du behöver stöd för att kunna skapa en bild som passar till din text.
Du kan skapa en bild som passar till din text.
Du kan skapa en bild som passar till din text. Du lägger ner tid och arbete på att göra din bild så bra som möjligt.
Textbearbetning
Att förbättra och bearbeta sin text på egen hand eller efter respons.
Du behöver stöd av en vuxen för att göra förbättringar i din text. Du behöver stöd för att ge respons till en kamrats text.
Du ändrar och förbättrar din text efter att du läst igenom den eller efter kamratrespons. Du kan ge enkel respons till en kamrats text.
Du lägger ner mycket tid och arbete för att ändra och förbättra din text. Du kan ge respons till en kamrats text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: