Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden skolår 2

Skapad 2016-01-14 14:06 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska ta oss ut på ett spännande temaarbete om rymden.
Grundskola 2 Biologi Musik SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3) Svenska
Tema om rymden.

Du ska få lära dig mer om rymden, planeterna i vårt solsystem, om vår närmsta stjärna (solen) och hur forskare tror att allt startade (big bang).

Innehåll

Mål att arbeta mot

 • Att kunna beskriva hur solen, månen och jorden rör sig.
 • Att känna till egenskaper hos några planeter.
 • Att kunna skriva enkla faktatexter på dator och förhand.
 • Att illustrera till temat.
 • Att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
 • Att kunna sjunga visor med anknytning till rymden.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning

 • Att eleven kan presentera sina kunskaper om rymden.
 • Att eleven kan skriva faktatexter på dator och förhand.
 • Att kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Bi   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: