Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv vt -16: Ondska

Skapad 2016-01-14 14:07 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vad är ondska? Vem är ond? Utifrån boken Ondskan kommer vi fördjupa oss i de här frågorna.
Grundskola 9 Svenska
Vad är ondska? Vem är ond? Utifrån boken Ondskan kommer vi fördjupa oss i de här frågorna.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Konkretiserade mål


Undervisningen

Läsning enligt lässchemat till varje tisdag.

Du gör kortare reflektionsuppgifter varje tisdag, antingen individuellt skriftligt eller muntligt i grupp/helklass.

Avslutningsvis ska du hålla ett kort tal på temat ondska och/eller våld. 

Bedömning

Jag bedömer dina kortare reflektioner samt ditt tal enligt matrisen här nedan.

Matriser

Sv
Sv vt -16: Ondska

Skriftliga och muntliga reflektioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Muntligt framförande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förbereder och genomför en enkel muntliga redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Du förbereder och genomför en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du förbereder och genomför en välutvecklade muntlig redogörelse med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: