Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa VT-16 vecka 3-7

Skapad 2016-01-14 14:12 i Västra Karups skola Båstad
Människan är byggd för rörelse. För att kroppen ska må bra måste vi alltså använda den!
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Människan är byggd för rörelse. För att kroppen ska må bra måste vi alltså använda den. Vi behöver alla vara i rörelse något varje dag. Människor idrottar och tränar i många olika sammanhang, till exempel i skolan, på jobbet, genom idrottsföreningar eller på egen hand. Att trivas och må bra av träning ökar möjligheten för att den ska bli av regelbundet. Man idrottar med sina kompisar eller på egen hand. På så sätt får man inte bara motion utan också avkoppling, gemenskap och glädje.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att träna på:

 • Enkla lekar och danser och dess regler samt Takt och rytm genom att utföra olika musiklekar i idrottshallen samt genom att dansa till "Just Dance" via Youtube.
 • Friluftsliv och utevistelse genom att gå igenom isvett och hantering av nödsituation vid vatten vintertid genom att titta på film, ha diskussioner och göra olika övningar/ lekar inne och ute.
 • I samtliga moment kommer vi lägga fokus på  säkerhet och hänsynstagande.

Vecka 3              Isvett. Vi ses i klassrummet för filmvisning och sen går vi ut    
                          tillsammans och leker. Kläder efter väder!
Vecka 4              Isvetts övningar i idrottshallen i kombination med bollövningar.
Vecka 5              Musiklekar i idrottshallen.
Vecka 6              Just Dance! Vi ses i klassrummet för att dansa till Just Dance.
                           Därefter går vi ut och leker. Kläder efter väder!
Vecka 7              Basketfia i idrottshallen.
           

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • röra dig till takt och rytm när vi provar på olika danser.
 • delta i olika lekar och hur väl du anpassar dina rörelser till leken. Både inne och ute.
 • hantera en nödsituation vid vatten vintertid med hjälp av olika hjälpredskap.

Redovisning

Du redovisar det du har lärt dig genom att:

 • delta och vara aktiv på lektionerna
 • ta till dig tips och förslag på förbättringar
 • vara aktiv och bidra med tankar och idéer i vår diskussion kring isvett

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa VT-16 vecka 3-7

Rubrik 1

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Ansvar
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.
 • Lgr11
 • Lgr11
Rörelse
Röra dig till takt och rytm i dans och lek.
Anpassa rörelse
Anpassar dina rörelser i lek.
Isvett
Du kan hantera en nödsituation vid vatten vintertid men hjälp av hjälpredskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: