Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, Bråk och sannolikhet v2-v8

Skapad 2016-01-14 14:17 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för D-laget
Grundskola 6 – 9 Matematik
Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra i ämnet matematik. Du kommer att få samtala mattematik och få vara med om diskussioner om hur du och andra tänker mattematik. Du kommer att få genomgångar av din lärare men även ha tillgång till genomgångar på din Formula DVD som du hittar längst bak i din mattebok.

Skriftligt prov och Projektarbete.

Bedömning kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter inom gemongågna områden. se nedan

Innehåll

Beskrivning

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Efter genomgånget kapitel kommer du vara bättre på att:

Åk:6 vad bråkdelen av det hela betyder6 vad bråkform och blandad form är6 beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är67 se samband mellan bråk, decimaltal och procent67 beräkna hur mycket en viss procent av någonting är67 Förklara vad som menas med sannolikhet.67Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa67 beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är addera och subtrahera bråkgöra beräkningar med bråk och decimaltal inom vikt och volym78 jämföra storleken av bråk78 växla mellan bråkform, blandad form och decimalform78 förlänga och förkorta bråk8 växla mellan bråk, decimaltal och procent8 storleksordna bråk8 göra enkla beräkningar med tal i bråkform89 beräkna sannolikheten 89 göra beräkningar när sannolikheten är känd  89 beräkna hur mycket en viss procent av någonting är89 göra beräkningar när procenttalet är känt9 skilja på procent och procentenheter9 veta vad promille betyder 9 utföra enkla beräkningar med promille 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetsgång

Du jobbar i din egen takt utifrån överenskommet med mattelärare, mentor och elev.
Vissa hinner bara grundkurs, andra bara grön kurs.
En del börjar med Diagnosen och går direkt på "Röd kurs" och tar sig ännu längre.
Några behöver mycket färdighetsträning och får extra stenciler att öva extra på.

JOBBA KONTENUERLIGT 1-2 GÅNGER I VECKAN, en bra regel är att jobba minst 4-5 sidor/30-40 uppgifter i veckan.
 
Det viktiga är att förstå det man gör och försöka vara delaktig i så många moment som möjligt.

6

 • Borgen s40-47/ Formula s154-156                     Procent v2
 • Borgen s46-47/Formula s145-153                      Bråk v3
 • Borgen s48-45                                                    Sannolikhet v4
 • Borgen s53/Formula s158                                  Diagnos v5
 • Repetition/Fördjupning/projekt A,B,C              v6-v8
 • Skriftligt E-prov v8
 •  

7

 • Formula s194-200                                              Procent v3
 • Formula s156-163                                              Bråk v4
 • Häfte                                                                  Sannolikhet v5
 • Formula s154 och s192                                      Diagnos v5
 • Repetition/Fördjupning/projekt A,B,C              v6-v8
 • Skriftligt E-prov v8
 •  

8

 • Formula s63-72                                                  Procent v3
 • Formula s55-62                                                   Bråk v4
 • Häfte                                                                  Sannolikhet v5
 • Formula s73                                                        Diagnos v5
 • Repetition/Fördjupning/projekt A,B,C              v6-v8
 • Skriftligt E-prov v8
 •  

9

 • Formula s55-60                                                  Procent v2
 • Formula s61-66                                                   Moms, promille v3
 • Formula 67-75                                                    Sannolikhet v4
 • Formula s77                                                        Diagnos v5
 • Repetition/Fördjupning/projekt A,B,C              v6-v8
 • Skriftligt E-prov v8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: