Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig säkerhet

Skapad 2016-01-14 14:57 i Frillesåsskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde med fokus på språklig säkerhet. Vi jobbar med ordklasser, skrivregler och strategier för hur man kan bearbeta texter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ett arbetsområde med fokus på språklig säkerhet. Vi jobbar med ordklasser, skrivregler och strategier för hur man kan bearbeta texter.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Vi kommer arbeta med

Vi fokuserar på att arbeta tillsammans och att aktivt prata om

- våra nio ordklasser

- skrivregler

- textbindning

- strategier för att bearbeta texter

Bedömning

Du visar dina kunskaper i ditt klassrumsarbete, när du arbetar enskilt med uppgifter och när du samtalar parvis, i grupper eller i helklass.

Vi avslutar med att du skriftligt får redogöra för några grammatiska strukturer och visa på hur du kan bearbeta text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: