👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och potenser

Skapad 2016-01-14 15:30 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

 

Syfte 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematisk metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

Kap 1

 • Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • Använda dig av sambandet mellan andel, delen och det hela för att lösa vardagliga problem
 • Utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare
 • Jämföra andelar
 • Utföra beräkningar med ränta och räntesats

Kap 2

 • Jämföra tal i bråkform
 • Utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i bråkform
 • Uttrycka, tolka och beräkna bråk med bilder och matematiska symboler
 • Uttrycka tal i potensform och grundpotensform
 • Utföra beräkningar med tal i potensform

Kap 1-2

 • Värdera lösningsmetoder
 • Använda dig av matematiska begrepp
 • Resonera, förklara och motivera utifrån dina kunskaper 

 

Begrepp

 • Andelen, delen och det hela
 • Täljare och nämnare
 • Bråkform, decimalform och procentform
 • Förlänga och förkorta bråk
 • Avrundning
 • Procentenhet
 • Ränta
 • Räntesats
 • Blandad form och bråkform
 • Minsta gemensamma nämnare
 • Enklaste form
 • Potens
 • Tiopotens
 • Bas och exponent
 • Grundpotensform

 

Arbetssätt

 • Genomgångar, gemensamma uppgifter, matematiska resonemang och eget arbete.

 

Bedömningen avser 

 • Problemlösning - Hur väl du formulerar och löser problem
 • Begrepp - Hur väl du kan förklara och använda matematiska begrepp
 • Metod - Hur du väljer och använder metoder för att lösa rutinuppgifter och problem
 • Kommunikation och resonemang - Hur väl du visar din matematiska förståelse både muntligt och skriftligt

 

Bedömningen grundar sig på

Gemensamma aktiviteter - ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i samtal, föra och följa matematiska resonemang.

Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och lösningar.

Diagnoser och prov.