Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik-konstruktion

Skapad 2016-01-14 17:19 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Teknik
Konstruktion

Nu är det dags att konstruera, du ska få bygga en bro, rädda ett ägg från flera meters höjd och lära dig vad som är viktigt när man bygger hållfasta konstruktioner.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Lgr11
    Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • Tk
    Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk
    Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Elevdel

Undervisning

Vi kommer i grupp skapa broar efter  bilder och rädda ett rått ägg som ska falla flera meters höjd utan att gå sönder.

Göra redovisningar om våra konstruktioner i Imovie.

Ha diskussioner kring hållfasta konstruktioner.

Konkreta mål

Du ska kunna:

Arbeta i grupp och bidra till att arbetet går framåt.

skapa en bro efter en bild och göra en presentation av detta i Imovie.

Göra en skiss på hur du tänker rädda ägget.

En tydlig modell på din grupps konstruktion i text och bild.

Vara delaktig i diskussionerna.

Du ska ha kunskap om de viktigaste delarna i olika hållfasta konstruktioner.

Bedömning

Du kommer bli bedömd på:

Din medverkan  i gruppen för att föra arbetet framåt.

Hur du avbildar din bro och skapar en redovisning av detta i Imovie.

Ditt skapande av planering, skisser och text för att "rädda ägget."

Att du prövar och förbättrar dina konstruktionslösningar.

Drar slutsatser om de mest hållbara konstruktionerna och kan till viss del motivera och resonera varför.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: