Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera, genomföra och dokumentera försök

Skapad 2016-01-14 18:47 i Ljungskileskolan Uddevalla
Vi övar på att utföra experiment och skriva laborationsrapporter.Tillsammans diskuterar och jämför vi de resultat som fåtts. Vilken metod gav det mest rättvisande utslaget?
Grundskola 6 Kemi Biologi Fysik
Vi övar på att utföra experiment och skriva laborationsrapporter.Tillsammans diskuterar och jämför vi de resultat som fåtts. Vilken metod gav det mest rättvisande utslaget?

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

Vi övar på att utföra experiment och skriva laborationsrapporter. Här kan du visa upp att du kan utföra experiment på ett säkert sätt och att du kan skriva en laborationsrapport. Tillsammans diskuterar och jämför vi de resultat som klassen fått. Målet är att förbättra metoden som använts för att nå ett ett så rättvisande resultat som möjligt.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att, både enskilt och i grupp, arbeta med att göra undersökningar inom ämnena biologi, fysik och kemi.  Försöken dokumenteras skriftligt. Vi använder punkterna hypotes, så här gjorde vi, resultat och slutsats. I lärarledda diskussioner jämför vi resultat och pratar om hur undersökningarna skulle kunna förbättras för att ge ett ännu mer rättvist resultat.

Matriser

Fy Bi Ke
Planera, genomföra och dokumentera resultat

Metoder och arbetssätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fältstudie och undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Frågeställningar och planeringar
och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Förbättra undersökningar
samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: