Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljön genom barnens ögon : HUS

Skapad 2016-01-14 19:06 i Fajans förskola Falkenberg
Det här intressera barnen i deras närmiljö...
Förskola

Vi vill uppmärksamma barnen på vad som finns i deras närmiljö. Hur ser det ut på vägen till förskolan från "mitt" hus? På vilka olika sätt tar man sej till förskolan? Vilka likheter och olikheter har barnens hus? Hur ser taken, dörrarna, fönstren... ut? Vi vill också få in ett vidare perspektiv om hur hus ser ut på olika ställen runt om i världen. Vilka djur och fåglar finns i vår närmiljö? Hur bor dom? Vad äter dom? ... Hur kan vi hjälpas åt för att skapa bra förutsättningar för oss själva, djur och natur i vår närmiljö? Hur kan vi få barnen delaktiga i ett arbete för hållbar utveckling?

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi tar med oss att låta det få ta tid, inte ha bråttom

 

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Föräldrarnas delaktighet

Genom att vara aktiva på bloggen på unikum och dokumenterar våra aktiviteter får föräldrarna en inblick i vad vi gör.

Genom vår dokumentation som vi sätter upp på väggarna inne på avdelningen.

Ta upp punkter på föräldramötet som gäller hållbar utveckling för att tillsammans fundera över hur vi kan hjälpas åt för att skapa en hållbar utveckling.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vår tanke är att använda oss av vår miljö inne på avdelningen, "uterummet" och närmiljön.

Vi förändrade inte vår innemiljö i början av projektet, däremot har vi nu nån månad in i projektet satt upp bilder på olika hus inne avdelningen.

Vi kommer även att sätta upp bilder på olika sätt som djuren bor på.

Vi kommer att använda oss av olika ritningar, lägga fram ritningar av olika slag som kan inspirera barnen i deras konstruerande med olika material.

Vi använder oss av närmiljön på så sätt att vi går till platser som finns i vår närhet, vi promenerar hem till barnens hus dit det är möjligt. Till något barn får vi använda oss av buss som transportmedel. 

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Syfte

 • Att barnen får reflektera över att människor bor på olika sätt och har olika förutsättningar. Vi tänker både på hur vi bor här hos oss, men även i ett större perspektiv och börjar fundera över hur man bor på andra ställen i världen.
 • Att barnen ska upptäcka och börja fundera på över hur hus är konstruerade.
 • Att barnen får en förståelse för att hus kan byggas och se ut ut på olika sätt, byggas av olika sorters material beroende på var i världen vi bor.
 • Att barnen får förståelse för att djuren också bor på olika sätt, precis som vi människor.
 • Att barnen får möjlighet till att reflektera kring närmiljön på vägen till sina hus. Vad upptäcker barnen? Vad väcker deras intresse?
 • Vi pedagoger tar på oss "hållbarhets glasögon" och börjar tänka "lärande för hållbar utveckling"

Arbetssätt, organisation och struktur

I början av terminen bestämde vi oss för att observera barnen i deras lek på förskolan. Vad intresserar sig barnen för just nu....vad inspirerar dem? Hur kan vi pedagoger vara medupptäckare med barnen? Hur kan de inspirera varandra?


Genom att vi gör en kartläggning av vad barnen intresserar sig för så blir det också grunden till vårt gemensamma projekt för hösten på avdelningen. 

Efter vårt "inlyssnande" bestämde vi oss för att att ha fokus på följande:

Vi kommer att promenera  till barnens hus och när vi gör detta hem med det barnet vars hus vi ska titta och några kompisar. Vår tanke är att ett fokus ska vara vad som finns på längs vägen till huset. På vilket sätt tar man sej till förskolan vad finns det som barnet är intresserad utav längs vägen? Vad finns nära huset? Barnet får använda sej av Ipaden för att ta kort på det som 

Ett annat fokus är hur husen är konstruerade, vilka likheter och olikheter finns. 

Barnen får studera och ta reda på hur det ser ut i deras närmiljö och hur saker fungerar i sitt sammanhang.  Tillsammans med barnen reflekterar vi över arbetet och pratar om det vi gjort, var och en efter sin egen förmåga. 

Vi är också ute i skogen, Vallarna där det både finns lekplats, motorikbana och "inhängande" djur.

Vi delar in barnen i mindre grupper i så stor utsträckning som möjligt.

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 

 

 

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.  

Utveckla intresse o ch förståelse för hur människor , natur, och samhälle påverkar varann.

Utveckla sin förmåga att bygga , skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker , material och redskap. Få början av förståelse vad en ritning är och vilken hjälp man kan ha av en ritning i olika sammanhang.

Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband  i naturenliksom sitt kunnande om djur

 

 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

 • påverka sin egen vardag?
 • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
 • utveckla förståelse för allas lika värde?

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

 • påverka sin egen vardag?
 • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
 • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Genom en gemensam utställning i lekhallen har föräldrar, syskon och kamrater på de andra avd tagit del av barnens projektarbete. Genom att visa processen av de olika projekten har vi också synliggjort hur barnen tänkt, reflekterat och gjort. Detta har barnen gjort genom bilder, teckningar, skisser, reflektioner , praktiskt skapande och konstruerande tillsammans med pedagoger och varann i de olika smågrupperna. 

 

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

1. Vi arbetar mycket utifrån barnens tankar och intressen. Vi har många barn som är väldigt självständiga , ibland nästan för självständiga så man har svårt att i vissa situationer ta hänsyn och lyssna på sina kompisar. Vi har många diskussioner med barnen om detta. I våra projektgrupper har vi sett att barnen var väldigt bra på att lyssna på varann, samarbeta och hjälpas åt. Små grupper där barnen får arbetsro och känner motivation, att det är kul, skapar förutsättningar för att samtala och lyssna på varandra. Vi behöver bli bättre på att hitta stunder att samtala och diskutera med barnen om de grundläggande demokratiska värderingarna. Kanske to m ta hjälp av någon litteratur.

2. Vi har samtalat mycket om det men vi upplever att många barn har haft svårt att ta hänsyn till andra och lyssna på sina kompisar.

Vi har haft flera barn med många egna behov som gjort att de haft svårigheter att ta in andras behov. 

Vi behöver bli bättre på att jobba med gruppaktiviteter som stärker och uppmuntrar samarbete mellan barnen. Te x genom olika lekar, beröringslekar . Var uppmärksam på att alla kommer till tals i gruppen. Jobba i små grupper.

3. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: