Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, Nya testamentet

Skapad 2016-01-14 20:14 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola F – 9 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Bedömning - vad och hur

Vad?

 • att du kan återge någon berättelse ur Nya testamentet med stöd av bilder eller dramatisering
 • att du aktivt lyssnar på berättelserna samt deltar i samtal och diskussioner

Hur?

 • genom att du spelar in när du berättar till bilder eller dramatiserar någon berättelse
 • att du deltar aktivt deltar genom att lyssna, ställa frågor, prata om (resonera) och fundera (reflektera) 

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Undervisning och arbetsformer

 •  film
 • högläsning ur barnens bibel
 • diskussioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: