Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik lingon VT 16

Skapad 2016-01-14 20:45 i Pysslingen Förskolor Karolina Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

Intresset för matematik är stort inne på Lingon. Barnen är mycket intresserade av att räkna och lösa matematiska problem och inspireras av varandra i detta.

Miljön på lingon ger barnen möjligheter att upptäcka och utforska matematik.

Avsnitt 2

Pedagogerna på Lingon måste bli bättre på att fånga upp och utmana barnens intresse för matematik.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Målkriterier

På lingon ska man se att matematik är en del av verksamheten och en naturlig del av barnens vardag

Miljön på lingon är organiserad med en tydlig struktur och ger barnen ett material som låter barnen utforska och upptäcka matematik.

Aktiviteter

Miljön inomhus och utomhus utvärderas kontinuerligt och uppdateras med nytt stoff som utmanar barnen att utforska och upptäcka matematik.

Pedagogerna arrangerar fler styrda aktiviteter som ger barnen möjlighet att upptäcka och reflektera kring matematiska begrepp både inomhus och utomhus.

Utvärdering

Planen används kontinuerligt av Lingons pedagoger på avdelningsmöten under vårterminen och utvärderas senare i Juni.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: