Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap/Teknik lingon VT 16

Skapad 2016-01-14 20:49 i Pysslingen Förskolor Karolina Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

Verksamheten erbjuder naturvetenskapligt utforskande vid särskilt organiserade tillfällen.

Barnen är intresserade av situationer och diskussioner och samtal där de får tillfälle att tillsammans utforska naturvetenskap och teknik.

Uveckling framåt

Pedagogerna måste erbjuda barnen fler möjligheter till naturvetenskapligt utforskande samt bli bättre på att ta tillvara på utforskandet som sker naturligt i barnens lekar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Målkriterier

På Lingon har pedagogerna en medvetenhet och ämnesdidaktisk kompetens som gör att de tar tillvara och utvecklar barnens erfarenheter i naturvetenskap och teknik i vardagen.

Aktiviteter

Att erbjuda barnen mer möjligheter till utforskande arbetssätt genom kontinuerligt utforskande där barnens hypoteser och slutsatser för arbetet vidare med hjälp av pedagogernas ämneskompetens.

Att rusta upp ”labb-bänken” med bättre material, t.ex. mjöl, bakpulver, sirap m.m, som möjliggör för barnens egna utforskande.

Utvärdering

Planen används kontinuerligt av Lingons pedagoger på avdelningsmöten under vårterminen och utvärderas senare i Juni.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: