Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund lingon VT 16

Skapad 2016-01-14 21:02 i Pysslingen Förskolor Karolina Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

Lingon har fortsatt få konflikter i barngruppen. Verksamheten och miljön utvärderas kontinuerligt för att tillgodose varje barns behov.

Utveckling framåt

Att fortsätta ha en verksamhet med en kompromisslös värdegrund gentemot alla barn och vuxna

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Målkriterier

När man kommer in på Lingon ska man känna att det är en verksamhet som är anpassad efter alla barns behov. 

Man ska möta en verksamhet som är skapad av barn och pedagoger tillsammans. 

Man ska möta både vuxna och barn med ett värdegrundat språk.

Aktiviteter

Fortsätta kontinuerligt utvärdera miljön och verksamheten utifrån varje barns behov. Se över dagens olika situationer för att säkerställa värdegrunden.

Att fortsätta finnas närvarande för att hjälpa barnen hitta egna strategier för att lösa eventuella konflikter och problem.

Genom att fortsatt arbeta med mindre grupper möjliggöra för varje barns röst och behov att bli uppmärksammade.

Utvärdering

Planen används kontinuerligt av Lingons pedagoger på avdelningsmöten under vårterminen och utvärderas senare i Juni.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: