Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden

Skapad 2016-01-15 06:49 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv idag och våra val inför framtiden... Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid...

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

(Utdrag ur Lgr11)

Innehåll

Vad?

Under arbetet kommer vi att lära oss om:

 • Hur inlandsisen bildades.
 • Vad som hände när isen smälte.
 • Vilka spår vi kan se av isen i vår natur.
 • Människors- och djurs vandringar under och efter istiden.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Hur?

Vi kommer att lära oss om istiden genom:

 • lärarledda genomgångar och samtal.
 • filmer.
 • enskilda och gemensamma uppgifter.

Bedömning

Under arbetets gång bedömer jag elevens förmåga att:

 • samtala om sina kunskaper.
 • använda korrekta, ämnesrelaterade begrepp.
 • hitta, jämföra och sammanställa fakta.
 • använda tidslinjer.
 • använda tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: