Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Science fiction åk 6 VT16

Skapad 2016-01-15 08:28 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde i svenska
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Astronomi är ett område som alltid har intresserat människor. Jordens uppkomst, rymdfärder, liv på andra planeter, svarta hål och mycket mer väcker vår fantasi och nyfikenhet.

Vi arbetar med jordklotet och rymden i No, So och engelska och därför passar det bra att bekanta sig med den genre som kallas science fiction i svenskan. Dessa berättelser är ofta rymdberättelser och/eller fantastiska framtidsvisioner.

Innehåll

Mål

Vi ska utveckla förmågan att:
* Formulera sig skriftligt och muntligt med ord och begrepp som knyter an till genren "Science fiction"
* Läsa och förstå texter inom genren
* Följa skriftspråkets regler
* Beskriva händelser, miljöer och figurer i egna texter

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetets innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi utgår från bilder, texter och filmer i vårt arbete.
Vi diskuterar och fantiserar enskilt, i smågrupper och i helklass.
Vi repeterar stavningsregler, tex. e-ä och grammatiska moment.

Eleverna skall själva skriva en egen science-fiction-berättelse.

Eleverna redovisar sina kunskaper kontinuerligt muntligt och skriftligt, enskilt och i grupper.

 

Visa din kunskap - Bedömning

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Sv SvA
Science fiction Sv åk 6 VT16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar en grundläggande läsförståelse.
Du visar en god läsförståelse.
Du visar en mycket god läsförståelse.
Resonera
Du har visat en grundläggande förmåga att resonera kring texters budskap.
Du har visat en god förmåga att resonera kring texters budskap.
Du har visat en mycket god förmåga att resonera kring texters budskap.
Skriva
Du har skrivit egna texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du har skrivit egna texter med relativt tydligt innehåll och i relativt väl fungerande struktur.
Du har skrivit egna texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skriva
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskriva
Du har använt enkla gestaltande beskrivningar i dina texter.
Du har använt utvecklade gestaltande beskrivningar i dina texter.
Du har använt väl utvecklade gestaltande beskrivningar i dina texter.
Ord och begrepp
Du har visat att du till viss del kan förstå och använda de nya ord och begrepp vi lärt oss inom arbetsområdet.
Du har visat att du kan förstå och använda de nya ord och begrepp vi lärt oss inom arbetsområdet.
Du har visat att du med säkerhet kan förstå och använda de nya ord och begrepp vi lärt oss inom arbetsområdet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: