Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Elektronik - VT16

Skapad 2016-01-15 09:16 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Elektroniska komponenter. Funktion och var de används.
Grundskola 8 Teknik Fysik
Funktionerna i apparater som radio, TV, mobil och datorer styrs av en kombination av flera olika elektriska komponenter. Elektroniska apparater och elektriska saker skiljer vi på genom dess användning av elektronik. Elektronik använder elektrisk ström och styr denna ström vilket kan ge kretsen olika egenskaper. Du kommer i detta område att lära dig några av de vanligaste komponenternas funktion och användningsområde.

Innehåll

Syfte

I kursplanen i fysik och teknik står det att undervisningen ska utveckla din förmåga att ...


Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Det centrala innehållet tar upp områden så som...

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetsbeskrivning

Genom instuderingsfrågor och styrda undersökningar kommer du få bekanta dig med de vanligaste elektroniska komponenterna. Du kommer få undersöka dess funktion och dokumentera detta. Även efterforskningar om var komponenterna används kommer du få genomföra.
Du kommer få arbeta i grupp och självständigt.

Texthäfte med instuderingsfrågor finns på Google classroom och där finner du även instruktioner till de styrda undersökningarna.

Efter området ska du kunna ange funktion och kunna ge exempel på användning för följande komponenter:
Strömbrytare, Resistor, Fotomotstånd, Termistor, Diod, Kondensator, Transistor, Mikrofon, Högtalare, IC-krets.

Prov på detta område är fredag den 12 februari.

 

Bedömning görs enligt delar av kunskapskraven i teknik och fysik för åk7-9.

Matriser

Fy Tk
Teknik Kunskapskrav åk 7-9

Tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Teknik, människa, samhälle, miljö

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Fy Tk
Fysik Kunskapskrav åk 7-9

Fakta, begrepp och användning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: