Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2016-01-15 09:33 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 5 Bild
...

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Arbetssätt

Du arbetar efter de instruktioner du får. 
I den friare uppgiften får du själv ta initiativ, visa dina kunskaper och låta kreativiteten komma fram.

 

 

Bedömning

Du bedöms på det du gör under lektionerna.
Du bedöms enligt punkterna i matrisen.

Matriser

Bl
Bild

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Framställa bilder
Uppgifterna är ej utförda enligt anvisningarna. Saknar egna idéer om utförandet av uppgifter. Behöver mycket stöd och vägledning. Visar lite intresse för att utvecklas.
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Utför uppgifterna med ett enkelt bildspråk. Har ibland svårt att komma på egna idéer och behöver en del vägledning.
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Har ett utvecklat bildspråk och kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer.
Hantera metoder och tekniker
Visar ovana att hantera material och tekniker. Visar ointresse att utveckla materialkännedom. Experimenterar inte. Behöver mycket handledning.
Kan hantera material och tekniker efter givna instruktioner. Visar viss materialkunskap. Är på väg att lära sig de olika materialen och teknikerna. Behöver handledning.
Förstår och kan motivera vilken metod, teknik och redskap som bör användas. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på, samt gör lämpliga val. Kan använda tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Självständighet
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men har ändå svårt att komma igång med uppgifter. Har svårt att följa instruktioner.
Kan ibland behöva hjälp, stöd och råd för att komma igång med uppgifter. Följer instruktioner.
Har många idéer och arbetar självständigt. Du utvecklar uppgifterna. Har kreativa lösningar på uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: