Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-01-15 09:38 i Tärnsjö skola Heby
Barnen reflekterar över vad de kan om kroppen och lär sig mera tillsammns
Grundskola F NO (år 1-3) Svenska Matematik

Tema kroppen

Innehåll

Avsnitt 1

 Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • har fått kunskaper och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet och har utvecklat sitt sätt att lösa problem

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven uppfattar att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.

Vårt syfte är att:

 • öka barnens kunskaper och förståelse för den egna kroppen
 • väcka förståelsen av att man själv kan påverka hur man mår (analysförmåga)
 • ge barnen möjligheter att reflektera över sitt eget lärande (metakognition)

Verksamhetens innehåll:

 • Introduktion- Reflexion i smågrupper över: vad vet vi om kroppen och vad vill vi lära oss mera om?
 • barnen ritar och skriver ner vad de vill lära sig mera om kroppen. Detta monteras på "Kroppsväggen" där vi sedan för varv tar reda på mera om kroppen tillsammans utifrån barnens önskemål. För varje ämne vi fokuserar på sätter vi upp en bild som minnesstöd.
 • samtal och diskussioner ( EPA-  ensam, par, alla)
 • mäta barnens längd, mäta kroppsdelar
 • skrivövn.ex. korta kroppsord
 • Böcker: Lilla Kroppsskolan, Sinnesserien, Matsmältningen m.m.
 • Filmer: Doktor Karins stetoskop, Zork

Utvärdering och dokumentation.

Vi intervjuar barnen enskilt utifrån bildväggen:

Vad har du lärt dig om kroppen?

Vad kan du göra för att du ska må bra?

Detta dokumenteras ihop med foto i barnens pärmar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: