Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik och dans

Skapad 2016-01-15 10:50 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I detta projekt ska vi ha olika uppvärmningslekar därefter träna och utöva gymanstik på olika redskap. Att utmana sin rörelseförmåga genom att ta sig över/under olika redskap, parkour. Vi kommer även att bygga olika formationer i grupp. Vi kommer att öva på olika danssteg, danser och ni kommer att lära er hur man bygger upp en dans. Ni kommer även att i grupp göra en egen dans, till en bestämd musiksnutt.
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att träna vår motorik och rörelseförmåga på olika redskap genom att stödja, rotera, hoppa och hänga. Utmaningen blir att våga och utmana sig och testa "nya" sätt att jobba.

Vi kommer att bygga olika "mänskliga pyramider"

Samt att utmana sig själv i olika parkourbanor /redskapsbanor.

Ni kommer även att i grupp göra en egen dans, till en bestämd musiksnutt.

Innehåll

Inledning och syfte

I detta projekt ska vi dansa och utöva gymnastik på olika redskap. Dansen kommer bli en egen tillverkad dans i grupp till en bestämd låt.. Vi kommer att träna vår motorik och röresleförmåga på olika redskap genom att stödja, rotera, hoppa och hänga. Utmaningen blir att våga och utmana sig och testa "nya" sätt att jobba med de olika redskapen.Vi kommer att prata om säkerhet och hur vi på bästa sätt hanterar och jobbar med de olika övningarna/redskapen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Arbetsbeskrivning

Uppvärmning

Till uppvärmning kommer vi att ha olika lekar och lära oss olika danssteg.


Gymnastik
Vi kommer att träna och utöva olika rörelser på olika redskap. Fokus kommer att ligga på att hänga, rotera, stödja och hoppa. Utmaningen kommer att vara att försöka hitta nya sätt att jobba med de olika redskapen. Regler och säkerhet vid de olika redskapen kommer vi att lägga mycket vikt på. 

Dans 

Ni kommer även att i grupp göra en egen dans, till en bestämd musiksnutt.

BedömningunderlagDu kommer att bedömmas i följande:

- dina rörelser i komination med olika gymanstikredskap (hoppa, stödja,rotera,hänga).
- dina rörelser i takt till musik.
- ditt deltagande i uppvärmning och diskussion om uppvärmningens betydelse.
- hur du följer regler och visar hänsysntagande vid de olika redskapen/övningarna. 

Matriser

Idh
VT 16 Gymnastik & Dans

Rörelse -redskap
Din rörelseförmåga hänga, hoppa,rotera, stödja med de olika redskapen.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och kan variera och att anpassa dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och kan variera och anpassa dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och kan variera och anpassa dina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelse- dans
Dina rörelser i dansen.
I rörelse till musik och danser anpassar du till viss del dina rörelser i takt och rytm.
I rörelse till musik och danser anpassar du relativt väl dina rörelser i takt och rytm.
I rörelse till musik och danser anpassar du dina rörelser väl i takt och rytm.
Skador- Risker
Du förstår vikten av uppvärmningens betydelse för att undvika skador
Du kan ge exempel på uppvärmningsövningar som lämpar sig för den aktuella aktiviteten.
Du kan utvärdera och resonera kring effekterna av den aktuella uppvärmningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: