Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8, VT 16

Skapad 2016-01-15 11:04 i Vasaskolan Hedemora
Denna planering kommer att täcka hela vt-16. I matrisen nedan kommer eleverna kunna göra en självskattning samt se aktuell bedömning. Tanken är att kontinuerligt uppdatera för att smidigt få en översyn av vad eleven behöver arbeta med.
Grundskola 7 Engelska

Denna planering kommer att täcka hela vt-16. I matrisen nedan kommer ni kunna göra en självskattning samt se aktuell bedömning.

Innehåll

vecka 3-5

Under vecka 3-5 kommer vi att arbeta och lära oss mer om Storbritanien. Vi ska läsa texter , gå igenom kartan, lyssna på olika dialekter m.m.
Vi avslutar arbetet med ett grupparbete där ni tillsammans i gruppen ska göra en power point och med hjälp av denna en muntlig presentation av ert land.

Detta tema kommer ha fokus på tala och samtala 

vecka 7-13

 Detta är hur planeringen ser ut i korthet.(Med reservation för ändringar…)

V7 Läxförhör grammatik 1/ läsning Harry Potter / genomgång grammatik 2

V8 Läxförhör grammatik 2 / Läsning

V9 SPORTLOV

V10 FILM Harry Potter

V 11 Genomgång grammatik 3 / diskussion av film samt skrivuppgift

V12 Läxförhör grammatik 3/ Fortsätta med skrivuppgift (TORSDAG:lektion utgår)

V13 Påsklov

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 15- 23

Under dessa veckor kommer vi arbeta med att lyssna, prata och individuellt arbete i böckerna.

Vi har fokus på tema "Media".

Varje vecka kommer ni att ha läxa - mycket fokus på glosor för att bygga ordförråd.

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska åk 7-9

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och redogöra
Du läser texter från olika genrer men förstår inte huvuddragen i texterna Du har svårigheter med att sammanfatta innehållet i det du läser
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår det viktigaste. Du kan översiktligt sammanfatta innehållet i det du läser.
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår det mesta. Du kan sammanfatta innehåll och detaljer.
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår helheten. Du kan sammanfatta innehållet och detaljerna.
Instruktioner
Du har svårigheter att följa skriftliga instruktioner även med hjälp.
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner med hjälp
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner med viss hjälp
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner självständigt

Lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och redogöra
Du har stora svårigheter med att förstå det viktigaste i talad engelska från olika genrer Du har svårigheter att sammanfatta innehållet
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå det viktigaste. Du kan översiktligt sammanfatta innehållet.
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå det mesta. Du sammanfatta innehåll och detaljer.
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå helheten. Du kan sammanfatta innehållet och detaljerna.
Instruktioner
Du har svårigheter med att följa muntliga instruktioner även med hjälp
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner med hjälp.
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner med viss hjälp.
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner självständigt.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du har svårigheter att formuler dig i olka genrer och håller dig inte till uppgiften.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i någon mån anpassa till mottagare och situation
Du kan formulera dig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i viss mån anpassa till mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat och tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Texten saknar struktur och följer inte grundläggande skrivregler.
Texten har viss struktur och följer grundläggande skrivregler.
Texten har viss struktur och följer grundläggande skrivregler.
Texten har god struktur, följer skrivregler och har sammanhang .
Grammatik
Dina texter följer inte de grammatiska reglerna.
Dina texter följer till viss del de grammatiska reglerna.
Dina texter följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Dina texter följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd & uttryck
Du har svårt att hitta ord och fraser för det giva ämnet.
Du använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Du använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Du använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala & Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du har svårigheter att formulera dig och blandar in ord från ditt modersmål eller annat språk. Du håller dig inte till uppgiften. .
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
Du kan formulera dig varierat och tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i viss mån anpassa till mottagare och situation
Du kan formulera dig relativt varierat och tydligt och du håller dig till uppgiften. Du kan anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Du har svårigheter att hitta ord och fraser som är relevanta inom ämnet.
Du använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar som tillhör ämnet .
Du använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar som tillhör ämnet.
Du använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar som tillhör ämnet.
Uttal & intonation
Du har ett uttal som är väldigt påverkat av ditt modersmål eller annat språk och därmed svårt att förstå.
Du har ett uttal som är begripligt och till viss del korrekt.
Du har ett uttal som är tydligt och korrekt.
Du har ett uttal som är väl tydligt och huvudsakligen korrekt.
Flyt
I din muntliga kommunikation saknas flyt i språket vilket gör det svårt att förstå.
Du uttrycker mig med visst flyt
Du uttrycker mig med gott flyt.
Du uttrycker mig med väldigt gott flyt.

En
Engelska, VT 16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: