Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap år 7 VT-16, mellanmål, bakning och matlagningstermer.

Skapad 2016-01-15 12:27 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
I Hkk får du möjlighet att utveckla ett kunnande och skapande som rör mat och måltider. Vilka konsekvenser olika val har för din hälsa, miljö och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att samarbeta med olika personer.
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap
Du kommer att tillaga, planera och utvärdera ett mellanmål. Du lär dig de vanligaste kökstermerna, vi bakar med jäst och bakpulver.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att organisera, planera, och tillaga mellanmål. Du ska tyda recept, baka med jäst och bakpulver. Utvärdera arbetsprocessen och diskutera dina olika val med tanke på miljö, hälsa och ekonomi.  Du lär dig matlagningstermer, olika matlagningsmetoder och att förstå receptinstruktioner. Du tränar på att samarbeta med olika kamrater. Du tränar på att skapa en bra samvaro kring måltiden samt blir medveten om hur maten och hälsan påverkar oss. Du tränar även på att reflektera över arbetsprocessen.
 

Bedömning

Eleverna bedöms kontinuerligt under lektionerna för sin förmåga att planera och tillaga måltider, samt sin förmåga att samarbeta. Arbetsuppgifter i samband med de olika lektionspassen läggs ut på It´s learning. I dessa uppgifter bedöms elevens förmåga att motivera och resonera kring måltider, miljö och ekonomi.  I samtal och diskussioner visar eleven sin förmåga att resonera, diskutera, argumentera och ta ställning till olika påstående.

Avsnitt 6

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris hem- och konsumentkunskap åk 7-9

E
C
A
Planering
Din förmåga att planera och tillaga måltiden.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Kreativitet
Din förmåga att motivera dina val.
Har ibland svårt att läsa och följa ett recept. Ber om hjälp utan att själv försöka.
Kan följa ett recept någorlunda. Arbetar ganska självständigt.
Kan följa ett recept och självständigt tillaga en måltid. Kan hantera oförutsedda situationer.
Ansvarstagande
Din förmåga att ta ansvar under arbetet.
Begränsad samarbetsförmåga. Kan till viss del lyssna och visa hänsyn. Gör det nödvändigaste av tilldelade uppgifter. Har svårt att ta ansvar för gemensamma uppgifter.
Kan samarbeta med alla. Lyssnar på andra och tar för det mesta hänsyn. Utför och tar ansvar för tilldelade arbetsuppgifter.
Tar eget initiativ till samarbete. Lyssnar alltid och visar alltid hänsyn.
Ansvarstagande
Din förmåga att ta ansvar för läxor och hemuppgifter.
Du tar lite eller inget ansvar för dina hemuppgifter.
Tar delvis ansvar för dina hemuppgifter.
Tar ansvar för dina hemuppgifter och lämnar in i god tid.
Utvärdering
Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Näringslära och livsmedelskunskap.
Din förmåga att tillgodogöra dig kunskap om våra livsmedel och näringslära.
Har lite kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Har relativt god kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Har god kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Hälsa, miljö och livsstil
Din förmåga att välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, miljö och livsstil.
Kan inte riktigt redogöra för sambandet mellan mat / hälsa men kan berätta lite om det. Håller efter på arbetsplatsen när läraren påminner.
Har lite insikt om matens betydelse för hälsan. Håller rent och snyggt på arbetsplatsen.
Kan välja och tillaga mat som är bra för kroppen. Är noga med hygien. Reflekterar över mat, hälsa och hygien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: