Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 - Vt18

Skapad 2016-01-16 10:28 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vem är du? Vad är viktigt för dig att berätta för andra? Att kunna presentera sig själv öppnar många dörrar, och när man dessutom förstår vad andra berättar om sig själva tar man ett nytt spännande steg ut i världen! Här får du möjlighet att träna upp dig inför nya spännande möten.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under denna termin kommer du arbeta med: att skriva ett brev där du berättar allt om dig själv och din omgivning. att läsa, skriva, lyssna och prata om den spanktalande världen. att berätta/skriva om din fritid och om en vanlig skoldag. att berätta/skriva om dina vänner, din skola och din familj. att berätta vad du ska göra. att säga/skriv att du måste göra något. att läsa, skriva och berätta om Sverige

Innehåll

Så här ska vi arbeta

-Vi arbetar med texterna i Vale 7 samt övningar kopplade till dessa.
-Vi skriver egna texter av olika slag (t.ex. dialoger, brev, faktatexter, mm)
- Vi lyssnar på talad spanska från olika delar av världen.
-Vi talar spanska så mycket som mpjligt under lektionerna i större eller mindre grupper.
- Vi ser filmer kopplade till ämnet.

Detta kommer att bedömas:

•Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal. •Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag. •Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion är viktigt •Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag. •Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen. •Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.

Matriser

M2
Spanska 2017-2018

F
E
C
A
Lyssna
  • M2  4-9
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser på målspråket.
Du uppfattar och förstår enkla instruktioner och enkla hörövningar i lugnt tempo.
Du kan även uppfatta lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du förstår innehållet i sin helhet när språket talas tydligt. Du kan sammanfatta väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa
  • M2  4-9
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte läsa och förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller återberätta delar av texten.
Du kan förstå innehållet i enkla texter i både helhet och detaljer och kan återberätta en text med egna ord.
Tala
  • M2  4-9
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter
Du kan muntligt svara på frågor som ställs till dig.
Du kan härma målspråket och har ett bra uttal. Du kan ställa frågor och beskriva kända områden.
Du har ett mycket bra uttal. Det är lätt att förstå dig. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar. Du ställer relevanta frågor.
Skriva
  • M2  4-9
Du kan skriva en del ord, men du kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan skriva enkla meningar och berätta eller beskriva något.
Du kan skriva enkla texter, med hela meningar och beskriva saker ganska utförligt.
Du kan skriva lite längre och mer detaljerade texter och visa att du kan behärska språkreglerna.
Ansvar för språkinlärning
  • Lgr11
Du deltar inte aktivt på lektionerna
Du deltar mestadels aktivt under lektionerna och slutför oftast uppgifterna
Du deltar och reflekterar kring din inlärning och använder i någon mån språkliga strategier.
Du tar stort ansvar för din egen inlärning, använder några olika strategier för att komma vidare i din utveckling med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: