Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RYMDEN

Skapad 2016-01-16 10:41 i Trollbacksskolan Västerås Stad
Du ska få lära dig om solen, planeterna och månen. Du ska få lära dig hur vårt planetsystem är uppbyggt, vilken ordning planeterna ligger på från solen, hur månen rör sig runt jorden samt månens olika faser.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3) Musik
Den spännande rymden!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

- Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 -  Lära oss om planeterna i vårt solsystem.
 - Ta reda på varför det är mörkare och kallare på vintern är på sommaren.
 - Månens olika faser.
- Stjärnbilder.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på film och samtalar och diskuterar om innehållet.
Vi söker och samlar information och tränar på att kritiskt granska.
Vi skriver faktatexter och berättande texter så att andra förstår vad vi menar.
Vi ritar/målar till våra texter.
Vi läser berättande texter som handlar om rymden.
Vi skapar saker som har med rymden att göra.                            

Vi gör studiebesök på Åkesta observatorium för att på så sätt verklighetsförankra teoretiska kunskaper.

Vi tränar på att beskriva orsaker och verkan till exempel när vi arbetar med månens faser.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska delta aktivt på lektionerna.
- Kunna namnge någon planet i vårt solsystem.
- Du ska känna till varför det är mörkare och kallare på vintern är på sommaren.
- Du ska känna till månens olika faser.
- Du ska känna igen någon/några stjärnbilder.
- Du ska känna till solen, månen och jordens förhållande till varandra.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna.
Skriva fakta om rymden och förstå de texter vi läser.
Redovisa för klassen och för föräldrarna.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Bi   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Bi   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO Sv Mu
NO - målen att nå i år 3

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Dessutom kan du samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om skönlitteratur och myter. Du har dessutom en förståelse för hur människan har trott och tror om myter.
Du har sett en film och diskuterat om myter. Du har en förståelse för hur människan har trott och tror om myter.
Du har sett en film och diskuterat om myter.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du har en förståelse för hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du har deltagit i diskussioner och de praktiska momenten om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt använder viss dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: