Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2016-01-16 21:55 i Blåsboskolan Västerås Stad
Levande varelser påverkar varandra. De påverkas också av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om samspelet i naturen. Vi ska nu ta reda på vad det innebär.
Grundskola 4 Biologi
Under de kommande veckorna ska du få ökad kunskap om hur samspelet mellan olika organismer i vår natur fungerar.

Du kommer också att få reflektera över hur viktig människans roll är i vår natur och hur man kan bidra till en hållbar utveckling genom olika val man gör.

Innehåll

Mål

Du kommer att få:

- utveckla dina kunskaper om hur levande och döda ting har viktiga uppgifter i vår natur. 

- utveckla din förmåga att använda dina kunskaper för en god miljö och en hållbar utveckling.

- utveckla förmågan att använda biologiska begrepp samt att förklara och beskriva olika biologiska samband i naturen.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta aktivt under genomgångar och vid diskussioner kring arbetsområdet.

- hålla dig till ämnet och använda biologiska begrepp inom ekologin.

- visa kännedom för hur samspelet i naturen ser ut och visa förståelse för hur du kan bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Detta sker både muntligt och skriftligt i form av diskussioner, text och bild.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: