Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och Bråk

Skapad 2016-01-17 07:57 i Västra Karups skola Båstad
Vad betyder %? Är 3/4 lika mycket som 75%? Vad blir priset på en vara när det är REA? Detta och mycket mer ska vi ta reda på under vårt arbetsområde Procent och Bråk.
Grundskola 5 Matematik
Vad är ett matematiskt bråk? Hur mycket är en halv? Är 0,5=50%? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde

"Bråk och decimaltal".

Under arbetsområdet kommer vi fokusera på ansvar och inflytande utifrån varje elev. Vad har du för idéer för att lära dig mer eller på ett bättre sätt? Vad kan du göra för att visa för dig själv att du tar ansvar för din kunskapsutveckling?

Innehåll

Centralt innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • förklara samband mellan bråk och procent
 • beräkna 10%, 20%, 25%... av det hela
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t.ex. reapriser
 • använda strategier vid problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt

Under detta arbetsområdet kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning
 • arbeta i par och grupp med aktiviteter och problemlösning
 • gå i genom olika strategier vid problemlösning (Hjälplinjer och flytta delar, Upptäcka mönster, Göra tabell, Rita en bild, Gissa och kontrollera)
 • kommunicera matematik och träna på att använda oss av matematiska begrepp
 • arbeta praktiskt med hjälp av filmserien Morfys kod, ett matteäventyr

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

- Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken
- Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning
- Du deltar i den muntliga slutuppgiften som är att diskutera utifrån ett givet matematiskt problem
- Du gör provet som vi kommer ha i slutet av arbetsområdet

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga i följande:

Använda matematiska begrepp
-Hur väl du kan växla mellan olika uttrycksformer & hur de relaterar till varandra. T.ex 0,5 = 50% = 1/2.
-Hur väl du använder dig av matematikens begrepp i tal och skrift.

Välja och använda metod
-Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter, när det gäller att beräkna nya priser efter höjningar och sänkningar, t.ex. reapriser.

Problemlösning
-Hur väl du använder olika metoder och strategier vid problemlösning. I detta kapitel fokuserar vi på strategierna: upptäcka mönster, Göra tabell, Rita bild, Gissa och kontrollera samt Rita hjälplinjer och flytta delar.

Samtal och redovisningar
-Hur väl du kan föra och följa ett matematisk resonemang vid ett matematiskt problem. Alltså hur väl du bidrar till samtalet och lösningen på problemet genom att diskutera och ställa frågor.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: