Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, mig, mitt och alla andra runt omkring

Skapad 2016-01-17 13:45 i Skapaskolan Unikum Piloter HT17
Tema kring kropp och hälsa
Grundskola 3 – 4 Religionskunskap Biologi Kemi
I det här temat kommer vi att arbeta med jaget. Vem är jag? Hur är min kropp uppbyggd och hur fungerar den? Vad är viktigt för min hälsa? Hur påverkas jag av allt runt omkring mig.

Bild: johnhain/pixabay

Innehåll

Övergripande mål


Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Fokusförmågor

Dessa förmågor tränar vi under detta tema:

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

 • använda biologins och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska/kemiska samband i människokroppen.

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi och kemi. 


Bedömning

Det här kommer vi att bedöma efter perioden. 

Du ska kunna:

 • delta i diskussioner kring vänskap, relationer mm

 • namnge några kroppsdelar och sinnen 

 • delta i diskussioner kring vad som påverkar din hälsa.

 • kunna utföra enkla undersökningar kring tex sinnena

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • Bi   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Re   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Planering

 För att eleverna ska kunna bli delaktiga i vad vi ska arbeta med startar vi temat med att tillverka ett gemensamt ordmoln i Answergarden. Eleverna får då chansen att påverka temats innehåll och även ge förslag på arbetssätt. 

 Uppgifter som vi kommer att arbeta med under temat:

Du och några kompisar har en Youtube-kanal där ni svarar på frågor från andra barn. Frågorna skickas oftast in i video-form och nu har ni fått en video från ett barn som ber om råd. Ni ska titta på videon och tillsammans diskutera vilka råd ni kan ge barnet. För att kunna ge så bra råd som möjligt behöver ni ta reda på lite mer om vad som påverkar vår hälsa, t ex mat, sömn och motion.

 

- Paneldebatt: Vilket organ ska bort?
Eleverna arbetar i grupper med varsitt organ. De tar reda på fakta om organet med fokus på dess funktion och samlar argument för varför organet är viktigt. Vi har sedan en "paneldebatt" där vi pratar om att en kroppsdel ska bort från kroppen. Eleverna ska argumentera för varför just deras kroppsdel ska vara kvar i kroppen.


- Forumteater kring relationer och vänskap. 

- Brev till Bris-idoler

Centralt innehåll

Detta centrala innehåll från läroplanen kommer vi att arbeta med. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: