Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Vt - 2016 / Tessan Darya

Skapad 2016-01-17 14:51 i Nydalaskolan Malmö stad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Denna termin kommer vi att arbeta mycket med uppgifter som ska förbereda barnen inför de nationella proven. Vi kommer att fokusera på tre områden. Läsning, skrivning och tal/samtal.

Läsning

Denna terminen kommer ni att få en ny typ av läsläxa. I tvåan och trean fick ni träna på att läsa skönlitteratur. Nu kommer ni att få träna mer på att läsa andra typer av texter. Faktatexter. Vi kommer att arbeta ungefär på samma sätt men med en fakta text som grund för arbetet. Ni kommer få möjligheten att få vara med att bestämma från vecka till vecka vilken text vi ska jobba med. Vi kommer att fortsätta att träna på lässtrategierna med läsfixarna. Ni kommer bland annat att få arbeta tillsammans med din läskompis samt arbeta i smågrupper i stationer.

Skrivning

Ni kommer att fortsätta arbeta med veckans ord som kommer vara kopplade till läsläxan. Syftet med veckans ord är att träna stavning, ordförståelse och skrivregler. Ni kommer att öka ert ordförråd och på så sätt få bättre läsförståelse när ni läser texter. Ni kommer även fortsätta arbeta med den magiska dörren (se egen LPP).

Tal/samtal

Ni kommer fortsätta att muntligt redovisa era Grej of the day-texter för de andra klasserna. Ni kommer att ha textsamtal om läsläxan och högläsningsboken. Dessa samtal kommer att vara både i smågrupper och helklass.

Vad ni kommer att arbeta med:

Läsläxa, veckans ord, textsamtal, Grej of the day, elevfeedback, skriva faktatexter

Hur ni kommer att arbeta:

Enskilt, i par, i grupper, i helklass

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

Sv SvA
Svenska Vt - 2016 / Tessan Darya

Läsning

Osäker
Ganska säker
Säker
Expert
Läsförståelse
Jag kan med stöd återberätta några viktiga delar i texten på ett enkelt sätt. Du visar till viss del grundläggande läsförståelse.
Jag kan ibland återberätta några viktiga delar i texten på ett enkelt sätt. Du visar grundläggande läsförståelse,
Jag kan ofta återberätta några viktiga delar i texten på ett utvecklat sätt. Du visar god läsförståelse.
Jag kan alltid återberätta några viktiga delar i texten på ett väl utvecklat sätt. Du visar mycket god läsförståelse.
Lässtrategi
Jag kan läsa en text med visst flyt och kan med stöd använda olika lässtrategier för att förstå vad jag läser.
Jag kan läsa en text med flyt och kan ibland använda olika lässtrategier för att förstå vad jag läser.
Jag kan läsa en text med bra flyt och kan ofta använda olika lässtrategier för att förstå vad jag läser.
Jag kan läsa en text med mycket bra flyt och kan ofta använda olika lässtrategier för att förstå vad jag läser.

Skrivning

Osäker
Ganska säker
Säker
Expert
Skrivregler
Jag kan med stöd använda vanliga skrivregler.
Jag kan ibland använda vanliga skrivregler.
Jag kan ofta använda vanliga skrivregler.
Jag använder alltid vanliga skrivregler.
Stavning / ordförståelse
Jag kan med stöd stava enkla ord ord samt förstå deras betydelse.
Jag kan ibland stava vanligt förekommande ord samt förstå deras betydelse
Jag kan ofta stava vanligt förekommande samt förstå deras betydelse.
Jag kan alltid stava vanligt förekommande samt förstå deras betydelse.
Skrivning av faktatexter
Jag kan med stöd arbeta och skriva en enkel faktatext.
Jag kan till viss del arbeta självständigt och skriva en fungerande faktatext.
Jag kan ofta arbeta självständigt och vet näsan alltid hur jag skriver en utvecklad faktatext.
Jag kan arbeta självständigt och vet alltid hur jag ska skriva en väl utvecklad faktatext.

Tal / samtal

Osäker
Ganska säker
Säker
Expert
Textsamtal
Jag kan med stöd föra ett enkelt resonemang kring en text och dess innehåll.
Jag kan ibland föra resonemang kring en text och dess innehåll. Jag kan ibland göra egna kopplingar och dra paralleller.
Jag kan på ett bra sätt föra resonemang kring ett text och dess innehåll. Jag kan ofta göra kopplingar till egna erfarenheter och kan ofta dra paralleller.
Jag kan på ett väl utvecklat sätt föra ett resonemang kring en text och dess innehåll. Jag kan göra kopplingar till egna erfarenheter och dra paralleller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: