Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel av melodier och ackompanjemang på musikinstrumenten i olika musikgenrer

Skapad 2016-01-17 19:34 i Wallbergsskolan Grundskolor
Ett grupparbete med utvalda låtar från olika musikaliska genrer. Vi kommer att spela musik från olika genrer: country, visa och pop i ensembleform(gruppform) på olika melodi/ackord/slagverksinstrumenten.
Grundskola 7 Musik
Allt grupparbete genomförs på lektionstid där du får möjligheten att spela instrument och ta ett eget ansvar så att arbetet genomförs på ett effektivt sätt. Alla gruppmedlemmar håller tiderna för planeringen av de olika momenten i ensemblemusicerande.

Innehåll

Kunskapsmål och förtydligande av målen

Ni kommer att spela olika instrument i gruppen och lära er att spela melodier och komp på dessa i olika musikgenrer. Sedan ska ni framföra dem och spela in dem på Ipaden

Ni ska klara av att spela minst tre ackord på valfritt ackordinstrument och placera dem rätt i olika låtar, både själv och i samspel med andra

Ni kommer att lära er olika ord, begrepp och symboler inom musiken, samt göra egna musikaliska övervägningar gällande form och arrangemang i gruppmusicerande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Ensemblespel av melodier och komp på musikinstrumenten i olika musikgenrer

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Att spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med tajming
Du spelar instrument utan tajming.
Du spelar enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming.
Du spelar enkla melodier,bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming.
Du spelar enkla melodier, bas-och slagverksstämmor med god tajming.
Att ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med flyt
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument men inte kan byta mellan två ackord.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter tre ackord med visst flyt.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter tre ackord med relativt gott flyt.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter tre ackord med gott flyt.
Att anpassa sin stämma till helheten
Du anpassar inte din stämma till helheten och du uppmärksammar inte vad som sker i gruppens musicerande
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att du lyssnar och till viss del uppmärksammar vad som sker i gruppens musicerande.
Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att du lyssnar och i relativt hög grad uppmärksammar vad som sker i gruppens musicerande.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att du lyssnar och i hög grad uppmärksammar vad som sker i gruppens musicerande.
Att spela med fungerande teknik och passande karaktär
Du spelar på något instrument i någon musikgenre utan fungerande teknik och utan passande karaktär.
Du spelar på något instrument i någon musikgenre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Du spelar på något instrument i någon musikgenre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Du bidrar inte till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Du kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: