Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktioner och hållfasthet

Skapad 2016-01-17 19:50 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Vi fördjupar oss i hållfasta och stabila konstruktioner i ex. hus och broar.
Grundskola 3 Teknik
...

Innehåll

Mål

Målet är att du ska utveckla dina kunskaper i att: 

Kunna beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kunna genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller

Göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord

Arbetssätt

Vi tittar på vanliga material och deras egenskaper samt hur de används i hållfasta och stabila konstruktioner ex. hus och broar.

Vi kommer att arbeta praktiskt med att bygga hållfasta och stabila konstruktioner. Du kommer att få arbeta själv och med kompisar.

Vi kommer att titta på teknikutvecklingens olika faser, identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, dokumentation, konstruktion samt utprövning och konsekvenser av teknikval. 

Vi kommer även att använda olika litteratur, diskutera och titta på film. 

Bedömning:

 Du kommer att bedömas efter hur väl du...

Kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller. 

Kan dokumentera arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord. 

Du visar att du når målen genom att: 

Kunna ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner, hur de är uppbyggda och vilka material som används. 

Ha arbetat fram en hållbar bro samt visa skiss på det du byggt.

 
Matriser

Tk
Teknik åk 3

Grundläggande
På egen hand
På ett utvecklat sätt
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings - och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings - och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings - och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller.
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Jag gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Jag gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: