Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika typer av texter, utveckla din läsning och din studieteknik.

Skapad 2016-01-17 20:14 i Västra Karups skola Båstad
En pedagogisk planering för 5 veckors svenska. Utgår från läromedlet Diamantjakten för år 2.
Grundskola 2 Svenska
Att använda språket är att tänka med pennan. Under dessa veckor kommer du att få lära dig mer om hur du skriver olika typer av texter, såsom annonstext, artikel och faktatext. Du kommer också att få lära dig mer om ordklasserna, hur du kan använda dig av stödord för att utveckla din studieteknik samt så arbetar vi vidare med hur vi kan använda olika lässtrategier för att bli goda läsare och förstå det vi läser på ett djupare plan. Nu sätter vi igång!

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

I centralt innehåll beskrivs vad vi arbetar med.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Lärande

Under rubriken lärande beskrivs hur du lär dig det som står i det centrala innehållet i läroplanen.

Du kommer att få utveckla dina kunskaper och förmågor genom att:

 • Lyssna och vara delaktig vid olika genomgångar av dina lärare.
 • Arbeta självständigt och tillsammans med dina kamrater i övningsboken Diamantjakten.
 • Diskutera och samarbeta med dina klasskamrater.
 • Skriva olika typer av texter med hjälp av olika stödstrukturer.
 • Bearbeta din egen och andras texter med hjälp av en given checklista.

Bedömning

Du kommer att få skatta dig själv med hjälp av matrisen nedan. Dina lärare kommer sedan att visa i matrisen nedan vilken nivå du ligger på och vad som är nästa steg.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser

Sv
Matris för bedömning efter arbetsområdet.

Du behöver utveckla förmågan att
Du har förmågan att
Du har förmågan att med säkerhet
...skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.
 • Lgr11
 • Lgr11
...använda stor bokstav och punkt.
 • Sv   3
...söka information och återge den i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
...använda ord och begrepp som gör texten tydlig.
 • Sv   3
...ge och ta emot respons utifrån en given checklista.
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: