Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Åk 6 vt 2016

Skapad 2016-01-17 21:23 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Algebra
Grundskola 6 Matematik

I det här arbetsområdet ger vi oss i kast med algebra - bokstavsräkning och uttryck. Centralt i arbetsområdet är likhetstecknet och dess funktion.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du:

- veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, tex x eller y

- förstå och kunna skriva algebraiska uttryck för vardagliga händelser matematiskt

- veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas

- kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

-lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer


-förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen

Begrepp du ska behärska: obekant tal, likhet, ekvation, algebraiska uttryck

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår ifrån matteboken kap 5 och har gemensamma genomgångar kring centrala begrepp och metoder.

Vi arbetar utifrån flera nivåer i boken och med kompletterande, fördjupande material.

 

 

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

 • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • självskattning
 • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: