Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 4:an vt-15

Skapad 2016-01-17 22:21 i Freinetskolan Hugin Freinet
Läsa, lyssna, skriva, berätta
Grundskola F Svenska
...

Innehåll

Att ta anteckningar

Du kommer vara en journalist som träna på att ta anteckningar från några olika filmer om kroppen. 
Du kommer sedan få skriva ihop en text utifrån dina anteckningar som du också får återberätta.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Illustrationer

Du kommer arbeta med illustrationer från PAX-boken. Du skriver pratbubblor till bilden och lägger till en kort text om vad bilden handlar om. 

Skridskoutflykt

I den här uppgiften arbetar vi även med ämnet idrott och hälsa. Du skriver en berättelse om en skridskoutflykt där du samtidigt visar på kunskaper i iskunskap. Du tränar både på att skriva för hand och att renskriva på din ipad.

Du och en kamrat ger varandra feedback 2 star and 1 wish. Du får även feedback från mig som du tittar på. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Uppgifter

 • Hålla tal

Matriser

Sv
Svenska 4:an vt-15

Söka och värdera information

På god väg
Tillräckligt
Utvecklande
Avancerad
Ta anteckningar
Du behöver träna mer på att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Hålla tal och redovisa
Du behöver träna mer på att medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: