Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No - Vintern och djur F-klassen och åk. 1

Skapad 2016-01-18 07:35 i Wallbergsskolan Grundskolor
Ett temaområde om årstiden vintern och djuren på vintern där vi arbetar med No, svenska, bild och drama.
Grundskola F – 1 Bild Biologi NO (år 1-3) Svenska
I detta temaområde kommer vi få hjälpas åt att lista ut vilka djur som varit inne i klassrummet och lämnat olika spår, se på en film om hur djuren överlever vintern, skapa en stor vintertavla där olika djurs strategier för att överleva vintern synliggörs och arbeta med drama. Vi kommer även arbeta i tvärgrupper där varej grupp får specialisera sig på ett djur.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll från läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Språkmål

 • Eleven ska kunna beskriva samband 
 • Eleven ska kunna resonera kring olika strategier för att överleva vintern. 
 • Eleven ska känna till och kunna använda begreppen som används och arbetas med i temat. T.ex. migration, vintersömn, hane, hona, spillning osv. 

Språklig stöttning

 • Vi kommer använda oss av vår begreppsvägg. Där hänger vi upp de No relaterade begreppen och repeterar och diskuterar dessa kontinuerligt. Vilka begrepp finns? Vilka är nya för eleverna? Vi vill gå från ett vardagsspråk till ett skolspråk. Begreppen kan vara t.ex. Migration, hane, hona, vintersömn, spillning, spår m.m. 
 • Vi arbetar med målen från läroplanen genom att använda oss av förmågorna i syftestexten. Eleverna känner sedan tidigare till "The big five". Dessa används för att bearbeta och använda oss av ett skolspråk.  
 • EPA-modellen [ensam - par - alla] kommer användas vid flera olika övningar. 
 • VÖL schema (vet, önskar veta, lärt mig) används för att ta reda på elevernas förkunskaper samt göra eleverna delaktiga i planeringen. 
 • En läsande klass - Strategierna för att bearbeta en text kommer att användas. Dessa är kända för eleverna sedan tidigare. 
 • Bedömning för lärande – synliggör målen. Vi kommer använda oss av exit tickets. 
 • Grupparbeten – kommer att användas, det lockar till interaktion. 

Arbetssätt - uppgifter

 • Gör spår - gissa, hur ser spåren ut?
 • Analysera och gissa vilka spår djuren lämnat och från vilket djur spåren kommer ifrån. T.ex. fotspår, spillning osv.
 • SLI - film "Hur klarar djuren vintern (Vi lär oss) 
 • Skapa ett vinterlandskap gemensamt där typiska drag för vintern och djuren på vintern synliggörs.
 • Spela ett spel där man sak para ihop djur - unge - föda - strategi för att överleva vintern - spillning - spår 
 • Tvärgrupper där varje grupp arbetar mer och blir specialister på ett djur. Sedan får de presentera dessa djur för de andra i tvärgrupper. Här använder vi en tankekarta som stöd, Ipads för att ta fram fakta genom en app om djuren samt stödmeningar för de elever som behöver detta. 

Bedömning

Bedömning gör kontinuerligt genom processen. Vi kommer i grupparbeten gå runt och lyssna på hur eleverna resonerar. Vi kommer även att samtala om begreppen och kan då både i dessa samtal och i grupparbeten få en inblick i vilka som kan använda och förstå begreppen. Exit tickets kommer också att användas där eleverna får svara på en fråga för att visa sin förståelse. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: