Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa År F

Skapad 2016-01-18 10:10 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
På idrotten ska du få prova många olika sorters lekar inomhus och utomhus.

Du ska få öva på att göra och följa kartor.

Du ska få öva på att prata om vad du har lärt dig på idrottslektionen och varför det är bra att idrotta.

Innehåll

Mål för elev

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Innehåll

Du kommer att få lära dig hur kartor är uppbyggda och öva på betydelsen av ord som: på, under, bakom etc.

Du kommer att få träna på att prata om en leks eller övnings innehåll och regler.

Du kommer att öva på att anpassa dig till olika aktiviteter och miljöer utomhus.

Redovisning

 • Du deltar aktivt i undervisningen inomhus och utomhus.
 • Du samarbetar med dina kamrater och kan följa muntliga instruktioner.
 • Du följer och respekterar regler i leken och i spelet.
 • Du visar förståelse för begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Du deltar aktivt vid samtal och diskussioner.

 

Matriser

Idh
Flygelskolans bedömningsmatris i idrott och hälsa årskurs 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Jag är med på aktiviteter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser ganska bra till aktiviteten.
Jag är med på aktiviteter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser bra till aktiviteten.
Jag är med på aktiviteter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser mycket bra till aktiviteten.
Samtala
Jag är med vid samtal om upplevelser som jag varit med om vid olika aktiviteter.
Jag kan prata om upplevelser som jag varit med om vid olika aktiviteter.
Jag kan prata och reflektera kring upplevelser som jag varit med om vid olika aktiviteter.
Anpassa aktiviteter ute
Jag är med på olika aktiviteter i natur och utemiljö och anpassar mig ganska bra till väder och plats och till allemansrättens regler.
Jag är med på olika aktiviteter i natur och utemiljö och anpassar mig bra till väder och plats och till allemansrättens regler.
Jag är med på olika aktiviteter i natur och utemiljö och anpassar mig mycket bra till väder och plats och till allemansrättens regler.
Orientera
Jag kan orientera mig ganska bra i kända miljöer, vet hur man ska använda kartor och använder ord som beskriver rumsuppfattning.
Jag kan orientera mig bra i kända miljöer, vet hur man ska använda kartor och använder ord som beskriver rumsuppfattning.
Jag kan orientera mig mycket bra i kända miljöer, vet hur man ska använda kartor och använder ord som beskriver rumsuppfattning.
Säkerhet och hänsynstagande
Jag visar ganska god säkerhet och hänsynstagande vid olika aktiviteter och miljöer.
Jag visar god säkerhet och hänsynstagande vid olika aktiviteter och miljöer.
Jag visar mycket god säkerhet och hänsynstagande vid olika aktiviteter och miljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: