Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2016-01-18 10:11 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
I vårt arbete med debattartiklar jobbar vi med den språkliga strukturen (språkriktighet), anpassning av språk till texttyp samt förmågan att redovisa muntligt.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Debatter tycks ta alltmer utrymme i våra medier. En debatt kan vara yvig och känslosam. I insändare och sociala medier, i tv-debatter och i radio kan tonen vara hård och personangreppen hårda. Men hur mottas en argumentation om man är arg och plump, personlig och osaklig?

En insändare kan också komma med krav på språk, upplägg, ton och referenser, och det är en sådan debattartikel vi ska skriva, en artikel som ska kunna publiceras i en större tidning. Saklighet, god ton och trovärdighet ska vara våra ledord.

Matriser

Sv SvA
Debattartikel

Grundläggande
Utvecklad
Väl utvecklad
Skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, sammanställa och kritiskt granska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Samtala, argumentera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Muntlig redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: