Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Sjörövarna VT 2016

Skapad 2016-01-18 10:12 i Pysslingen Förskolor Pärlan Pysslingen
-Vi kommer att arbeta med de 4 årstiderna och deras kännetecken. -Grupp gemenskap samt stärka självförtroendet.
Förskola
...

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Årstider, månader och veckodagar

Att vara en bra kompis, samhörighet och gemenskap, konflikthantering.

Varför jobbar vi med det?

viska stäva efter att varje barn:

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära,

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Hur kommer vi jobba med det?

Vi bryter ner det stora till små bitar- jorden snurrar runt solen under ett år, årstiderna växlas, månaderna fylls på av veckor och dygn går som dag och natt.

 

Skapa gemensamma regler för gruppen- utevistelse där det skapas mer utrymme för gemenskapen, samtal, ta fram ett system för att alla ska komma till tals och alla får känna att de både visar och får respekt.

Vi läser kompissagor och gör egna skattkistor där vi samlar sådant som vi tycker är fint, något vi har skapat gemensamt eller fått en teckning av en kompis. Kistan ska spegla individens egna val och ge en känsla av stolthet, samt förstärka gruppsamhörigheten.

Hur gick det?

RESULTAT:

Vi har arbetat med vårtecken, tyvärr inte tillräckligt kontinuerligt under en intensiv period pga att vi inte lyckades göra barnen intresserade av detta ämne. Månader har vi arbetat med genom barnens födelsedagar och veckodagarna som en naturlig gång under samlingarna. 

Vi börjar med samlingen genom att prata med varje enskilt barn för att att vi ser och lyssnar på dig.

För att barnen ska vara medvetna om delaktigheten och tillhörigheten i gruppen så har alla barn fått en sjörövarebild med sitt namn på, som vi använder i samlingen.

Under våren så har vi besökt biblioteket och lånat böcker med olika "kompis tema" samt om olika familjeförhållande (efter en förälders önskemål). Vi har läst och diskuterat. Sagan om "Petter och hans fyra getter" har följt oss hela våren. Barnen har arbetat med de olika begreppen, beskrivande och fysiskt genom att utöva för till exempel prepositioner mm. De har även återberättat sagan för kompisarna både genom hög "läsning" och gestaltning med figurerna.

ANALYS:

Våra styrdokument är väldigt tydliga med vad vi ska arbeta med. Detta har vi tolkat och planerat efter. Barnens intresse har fått styra om vi ska vara ute eller inne, att de har fått fotografera och leda i reflektionssamtalen, fått möjlighet att uttrycka sitt intresse, vilket material de vill använda mm.

Värdegrunden-genomtänkta val av lästeman, väl diskuterat och planerat tydligt förhållningssätt pedagog/barn och barn/barn, öppen kontakt med föräldrar, gemensamma regler. 

Vi ser att vi har uppnått målet för att det finns mycket lek bland barn i barngruppen, i olika sammanslagningar och grupperingar. Väldigt få konflikter och de flesta tar sitt ansvar för gemensamma regler. Många bra diskussioner och kloka tankar från barngruppen under lässtunderna och de olika teman vi har valt att upplysa om och lyfta. Vi upplever att barnen är väldigt trygga i gruppen och med oss pedagoger.

Språk, skapande, matematik, natur och teknik: Alla dessa ämnesrubriker har vi arbetat genom ett och samma tema "Petter och hans fyra getter". Vi valde att en månad arbeta bara med sagan utifrån matematiken, nästa månad skapande osv. Detta för att det var tydligt och igenkännande samt att vi skulle ägna all tid till je barnen möjlighet att utveckla förmågorna som att bygga upp resonemang, använda sig av begreppen, urskilja, undersöka och utrycka sig.

Vi ser att vi har uppnått målet för att alla barn (förutom pojken med särskilda behov) har varit med i diskussionerna kring de olika begreppen och handlingen i sagan. De har återberättat sagan och gestaltat med figurerna. De har rimmat och utövat sagan även utanför samlingar och den samlade gruppens tid. De känner till begreppen och utvecklar förmågan att använda sig av dem i andra sammanhang.

UTVECKLING FRAMÅT:

Ny barngrupp och ny grupp kolega kommer ändra inriktningen på tema och på vilket sätt det kommer tt utövas på.

Tänka på att ha med alla bitar och planera efter styrdokumenten!

Med stor uppmärksamhet för gruppens och individens behov och intresse. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: