Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-01-18 11:26 i Pysslingen Skolor Lännersta skola Pysslingen
Grundskola 3 Teknik
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Innehåll

Vi ska öva på att identifiera problem och utveckla egna tekniska lösningar genom att göra egna sprattelgubbar och pop-up böcker. Dessa kan se olika ut och ha olika funktioner. Från idé till färdig produkt.

Hur krafter överförs-rörelse, friktion, pendelrörelser, rotation. Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att föra över och förstärka krafter.

Metod

Identifiering av behov (Vad vill ni att er sprattelgubbe/pop-up bok ska kunna göra?)

Undersökning (Vad finns det för lösningar gjorda sedan tidigare?)

Förslag till lösningar (En tydlig skiss hur den ska se ut och konstrueras)

Konstruktion (Verkställa skissen)

Utprövning (Testa produkten dvs. sprattelgubben/pop-up boken)

Bedömning

Bedömningen sker utifrån förmågan att använda sig av Teknikutvecklingsarbetets olika faser:

Identifiering av behov (Vad vill ni att er sprattelgubbe ska kunna göra?)

Undersökning (Vad finns det för lösningar gjorda sedan tidigare?)

Förslag till lösningar (En tydlig skiss hur den ska se ut och konstrueras)

Konstruktion (Verkställa skissen)

Utprövning (Testa produkten dvs. sprattelgubben)

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: