Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En bok om mig på tyska 2016 VT

Skapad 2016-01-18 11:43 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Eleverna skall skriva en bok om sig själva.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Genomförande

Arbetsgång: Ni kommer att arbeta med att skriva en bok under lektionstid i tyska. Boken kommer att handla om er själva och innehålla minst 5 kapitel exklusive innehållsförteckning, framsida och baksida. Ni måste lämna in det ni har skrivit till mig för rättning och feedback senast onsdag vecka 5. Vi kommer att arbeta med annat som berör skriftlig kommunikation av kursplanen samtidigt som ni skriver boken.

 • Framsida (Titel och författare)
 • Kap 1 (Eget val)
 • Kap 2 (Eget val)
 • Kap 3 (Eget val)
 • Kap 4 (Eget val)
 • Kap 5 (Eget val)
 • Baksida (en sammanfattning av boken)

Examinationstillfälle: Deadline för inlämning av boken är vecka 6 onsdag. Ni måste lämna in för rättning senast vecka 5 på onsdags lektionen.

Bedömning : Det är ni som sätter ribban för bedömningen. Hur mycket satsar ni på att skriva bra i tyska? Alltså bedöms hela processen, från er planering till rättningen och slutprodukten. Jag bedömer också ert arbete under lektionstid då boken skall skrivas under lektionstid. I bedömningen ingår också det andra vi arbetat med under perioden.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: