Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LäsDax 3 Huvud, axlar, knän och tår

Skapad 2016-01-18 13:30 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 3 Svenska
Hur fungerar din kropp egentligen? Vad kan hända om

du blir sjuk? Det får du veta mer om i det här temat

som också handlar om kroppsideal och kroppsljud.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Elevens mål

Du ska vara med och prata om texterna vi läser.

Du ska pröva att både svara på frågor och ställa egna frågor.

Du ska tala om vad du själv tycker och tänker kring det vi pratar om. 

Du ska visa att du kan läsa med allt större flyt. 

Du ska visa att du kan skriva texter genom att härma.

Du sätter punkt och gör stor bokstav på rätt ställe. 

Du ska visa att du vet vad synonymer och motsatsord är genom att ge exempel. 

Du ska visa att du kan sätta ord i alfabetisk ordning

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Undervisningen

Du ska få läsa och skriva både med andra och på egen hand. Din lärare går igenom nya moment som du sedan får arbeta vidare med. På lektionerna under det här temat kommer du att få rita, leka, dramatisera och rappa. Du kommer också att få fundera och reflektera över frågor kring människokroppen.

 

Bedömning

Din lärare kommer att titta på och bedöma din förmåga att:

● delta i samtal

● ta hjälp av olika strategier för att läsa med flyt

● skriva texter efter modell

● ge exempel på synonymer och motsatsord

● sätta ord i alfabetisk ordning.


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: