Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn - Skapande HT-15/VT-16

Skapad 2016-01-18 13:47 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Vi har sett att flera av barnen inne på Bullerbyn visar stort intresse för skapande. Därför ska verksamheten möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas i/kring sitt intresse.
Förskola
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

FOKUSOMRÅDE-

 

Vi har sett under HT-15/VT-16 att Bullerbyns barn väljer någon form av skapande-, bygg- eller konstruktionslek. Barnen tar gärna fram olika rullar,kartonger osv för att skapa olika konstruktioner. Några av barnen väljer ofta att sitta i köket och arbeta med pärlor, klippa och klistra, arbeta med play-doo, måla på staffliet eller tar fram pennor för att rita. 

Detta intresse vill vi vidareutveckla och uppmuntra genom att utmana och inspirera barnen till att skapa, bygga och konstruera nya kreationer. I förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att "skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, dans, drama, rytmik och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik."

 

AVDELNINGENS MÅL:

 För att jobba i enlighet med Lpfö 98 behöver vi pedagoger observera barngruppens konstruktions och skapande lek och lyssna på barnens önskemål, när de blir tillfrågade

Målet är att alla barnen någon gång under dagen får utlopp för sin kreativitet, vare sig de gäller skapande, konstruktion eller byggnation. Vi är aktiva pedagoger som är med barnen vid deras lekar, stöttar, ger förslag, frågar vad de bygger, frågar hur de tänker när de bygger och om de har något mål med byggandet.

Under våren fokuserar vi på att utveckla vårt material ännu mer, som att ta fram olika material så att barnen fritt kan välja mellan tex kartonger, rullar osv 

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLET:

 * Vi jobbar tillsammans med barnen för att möblera och ordna så att deras lek och de material de behöver är så anpassade efter barnens önskemål och intressen

* Införskaffa mera tidningar så att barnen skall kunna klippa ut de bilder de skulle vilja använda sig utav för att kunna utveckla sin kreativitet i sitt skapande, med bild och text.

* Låta barnen få tillgång till att prova på olika material 

* Vi kommer att se till att alla barn skall få prova på att vara i ateljen när vi är på gården

* Se till att materialet finns på barnens nivå för att de inte skall behöva be om hjälp när det vill arbeta med något speciellt material.

* Med inspiration utav vårt tema "sagans värld" så ska barnen kunna få skapa olika saker, som rekvisita till våra sagor, olika figurer och hus till dessa och  "tittut" dockor.

* Vi kommer att låta barnen vara med och skapa sina egna böcker, med egna påhittade historier. 

* Låta barnen komma med egna ideer till vad vi skulle kunna spela upp för våra gäster på sommarfesten

 

ANSVARIG:

Stine, Helena, Camilla och Emmy

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: