Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens naturtyper VT-16

Skapad 2016-01-18 13:47 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Vi lär om det typiska för varje naturtyp på jorden, växt- och djurliv. Var på jorden de olika naturtyperna finns och om hur växter och djur är beroende av varandra och hur människan påverkar naturen. Vilka är levnadsvillkoren för människorna som lever i de olika naturtypsområdena? Ett arbete i NO/SO.
Grundskola 6 Geografi Biologi
...

Innehåll

Jordens naturtyper

Varför finns det öknar?
Hur ser regnskogen ut?
Varför växer det inga träd på prärien?
Varför är våtmarkerna hotade?
Hur ser naturen ut som du brukar vara i?

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Mål för dig som elev

Du ska

 • känna till de viktigaste naturtyperna på jorden och något om deras växter och djur.
 • ha en uppfattning om vad som påverkar växtligheten.
 • förstå att växt och djurliv är beroende av varandra.
 • känna till att människan påverkar naturen på ett påtagligt sätt.
 • känna till om människans levnadsvillkor i de olika naturtyperna.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa ur kapitlet "Naturtyper" s. 16-39 i Grundbok Geografi Världen.

Texterna kommer vi att läsa tillsammans och individuellt och samtala om.

Vi arbetar med instuderingsfrågor som kopplas samman med Geografi Världen.

Vi ser på film.

Vi gör bilder av de olika naturtyperna med deras växt- och djurliv.

Vi har gruppdiskussioner.

Vi avslutar med ett läxförhör baserat på instuderingsfrågorna.

 

Det här kommer att bedömas

Din lärare kommer att bedöma:

 • din delaktighet i samtal, hur du visar vilka kunskaper du har.
 • dina kunskaper genom muntliga/skriftliga läxförhör.
 • din arbetsinsats i olika arbetsuppgifter.

För betyg E står i kunskapskraven för åk 6:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: